Sybren Attema nieuwe voorzitter FrieslandCampina

13-10-2021 | Laatste update op 10-02 | |
De ledenraad stemt 12 november over de voorgenomen benoeming van Sybren Attema tot voorzitter van de zuivelcoöperatie. - Foto: RFC
De ledenraad stemt 12 november over de voorgenomen benoeming van Sybren Attema tot voorzitter van de zuivelcoöperatie. - Foto: RFC

Oud-voorzitter van Friesland Foods die aan de wieg stond van fusie tot FrieslandCampina wordt nieuwe voorzitter.

Sybren Attema is voorgedragen als nieuwe voorzitter van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Attema was eerder al voorzitter van Friesland Foods, een van de voorgangers van FrieslandCampina, en tot 2010 twee vicevoorzitter van het huidige RFC. De ledenraad stemt tijdens een extra vergadering op 12 november over de voorgenomen benoeming. Wanneer Attema door de ledenraad wordt benoemd als bestuurslid, zal het bestuur hem aanwijzen tot voorzitter voor een termijn van vier jaar. Sandra Addink-Berendsen blijft vicevoorzitter. Attema wordt de opvolger van Erwin Wunnekink die nog geen maand geleden opstapte als voorzitter vanwege onrust onder de leden en bestuurders binnen de grootste zuivelcoöperatie van Nederland.

Voorzitter Friesland Foods

Attema stond als voorzitter van Friesland Foods aan de wieg van de fusie met Campina tot het huidige FrieslandCampina. In 2010 legde Attema zijn bestuursfuncties neer en trad hij in dienst bij FrieslandCampina als regiomanager Dairy Development Programme Zuidoost-Azië. Die rol vervulde hij tot 2019. Attema is zelf geen actief melkveehouder meer, dat is tot nu toe wel een vereiste voor de bestuurders. Daarom wordt een statutenwijziging onderdeel van de benoemingsprocedure. Dat wordt een tijdelijke wijziging die na vier jaar weer vervalt.

De raad van commissarissen heeft aangegeven Attema met veel vertrouwen te zullen benoemen tot lid en voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V., als de ledenraad instemt met zijn benoeming.

Betrokken bij coöperatie

Sybren Attema geeft zelf aan nog altijd ‘enorm betrokken te zijn bij de coöperatie’. Attema: “Nu zowel de sector, de coöperatie als de onderneming een uitdagende tijd doorgaan, ben ik opnieuw zeer gedreven om samen met de leden en het zittende bestuur te bouwen aan de toekomst van FrieslandCampina. Ik heb er een rotsvast vertrouwen in dat we dit met elkaar kunnen bereiken, en ben blij dat ik kan steunen op de kennis en ervaring van het bestuur. Ik zie er naar uit om er samen de schouders onder te zetten.”

Duidelijke opdracht

Volgens vicevoorzitter Sandra Addink-Berendsen zijn veel gesprekken gevoerd na het aftreden van Erwin Wunnekink en heeft de ledenraad een duidelijke boodschap meegegeven: ‘Versterk de verbinding tussen leden en coöperatie, en versterk het toezicht op en de samenwerking met de onderneming. Zorg voor leiderschap, breng rust en stabiliteit in de coöperatie, terwijl de onderneming op volle kracht kan doordraaien’.

Addink-Berendsen wijst er op dat Attema kennis heeft van zowel de coöperatie als van de onderneming. “Sybren Attema is een echte verbinder die al eerder heeft laten zien succesvol samen te kunnen werken aan het realiseren van een gedeelde en duidelijke stip aan de horizon”, aldus Addink-Berendsen.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur


Beheer