Doorgaan naar artikel

Vakgroepvoorzitters LTO blijven nog even aan

Wim Thus is herbenoemd als LTO-vakgroepvoorzitter kalveren. - Foto: Van Assendelft

Wim Thus is herbenoemd als LTO-vakgroepvoorzitter kalveren. - Foto: Van Assendelft

LTO Nederland heeft zes vakgroepvoorzitters herbenoemd voor een nieuwe termijn als bestuurder.

Dat zijn Jaap van Wenum (akkerbouw), Wim Thus (kalveren), Jos Tolboom (melkgeiten), Wil Meulenbroeks (melkvee), Arjan Monteny (multifunctionele landbouw) en Wouter Hartendorf (vleesvee). De bestuurders hebben hun termijn met drie jaar verlengd, welke ingaat op 1 januari 2021.

LTO heeft een nieuwe voorzitter benoemd voor de vakgroep Bomen, vaste planten en zomerbloemen, Aad Vollebregt. Hij volgt Henk Raaijmakers op, die de post sinds 2015 bemande.

Wil Meulenbroeks licht zijn keuze om nog drie jaar aan te blijven in een vlog. “Ik heb goed nagedacht of ik dit nog een periode wil. Het antwoord is simpel: ik vind het nu niet de tijd om te stoppen.” Hij zegt zich juist in te willen zetten voor de toekomst en perspectief voor de melkveehouderij, samen met de LTO-leden. Hij benoemt de dalende opbrengsten en beleidsontwikkelingen in zowel het fosfaat- als stikstofdossier als belangrijke onderwerpen. Jaap van Wenum zegt de komende jaren vooral te willen focussen op het beleid over mest en gewasbeschermingsmiddelen. Jos Tolboom gaat zich de komende jaren bezig houden met het behoud van maatschappelijk draagvlak voor de geitenhouderij.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin