Verduurzaming mag supers best wat kosten

23-06 | |
Willem Veldman
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

Minister Staghouwer versoepelt de regelgeving voor biologische certificering van supermarkten.

Uit navraag in buurlanden door controle-organisatie Skal bleek dat controles daar minder vaak plaatsvinden of minder lang duren. Reden voor de minister om de Nederlandse supermarkten in hun kritiek tegemoet te komen en de certificeringssystematiek te vereenvoudigen.

De minister doet deze supers nu een handreiking door de kosten flink te verlagen

Het is niet voor niets dat de minister Skal navraag heeft laten doen. Voor veel Nederlandse supermarktketens geldt dat ze met name uit kostenoverweging niet voor certificering van individuele verkooppunten hebben gekozen. Dat betekent dat zij overgaan tot het uitsluitend verpakt verkopen van biologische producten. De minister doet deze supers nu een handreiking door de kosten flink te verlagen.

Houding supermarkten teleurstellend

Tegelijk is hij duidelijk over de terughoudendheid van deze supermarktketens tot nu toe. Hij noemt hun houding ronduit teleurstellend en vindt het gezien de Europese ambitie voor biologisch van groot belang om het aanbod van biologische producten in de winkels te vergroten en juist ook onverpakte producten in de winkels te hebben.

Terugdringen verpakkingsmateriaal

Ook wijst hij op afspraken gemaakt over het terugdringen van verpakkingsmateriaal met 20% in 2025. Dat maakt de houding van de supermarktketens volgens hem des te teleurstellender. Of de handreiking voldoende is om betreffende supermarktketens over de streep te trekken weer onverpakte biologische producten te gaan verkopen, is nog afwachten. Koepelorganisatie CBL geeft aan pas later op het nieuws te kunnen reageren. De minister is in ieder geval duidelijk en geeft aan op de medewerking van de supermarkten te rekenen. De kosten liggen nu immers op een aanzienlijk lager niveau. Daarbij mag verduurzaming de supermarkten best wat kosten.Beheer