Zuivelhandelsruzie VS en Canada laait weer op

Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De VS beschuldigt Canada van het verkeerd uitleggen van handelsuitspraken over de zuivel. Canada ziet dat anders.

De zuivelhandelsruzie tussen de Verenigde Staten en Canada is weer opgelaaid. Aanleiding is ontevredenheid bij de Amerikanen over te beperkte extra exportmogelijkheden.

Instelling geschillencommissie

Het Amerikaanse verzoek om instelling van een geschillencommissie, een optie volgens het USMCA-handelsverdrag (VS, Mexico, Canada), schiet de Canadezen in het verkeerde keelgat, melden diverse bronnen. De klacht van de Amerikanen komt erop neer dat Canada, door de manier waarop het importquota voor Amerikaanse zuivel verdeelt, ervoor zorgt dat minder producten het land binnenkomen dan op papier is vastgelegd. De Canadese overheid heeft de importruimte voor Amerikaanse zuivel verdeeld tussen handelaren en verwerkers. Bij die laatste categorie wringt de schoen. Zij benutten volgens de Amerikanen de aan hen toegekende importquota niet, met als gevolg dat Amerikaanse exporteurs schade leiden.

Lagere importheffingen

Het geschil dateert overigens niet van de laatste weken. In december 2020, nog onder president Trump, is de kwestie voor het eerst officieel aanhangig gemaakt. De huidige regering in Washington gaat door op de ingezette lijn en vindt ook dat de Amerikaanse melkveehouders er door Canada van af worden gehouden hun afgesproken rechten te kunnen uitoefenen op de Canadese markt. Bij het sluiten van het handelsakkoord medio 2020 is vastgelegd dat de Amerikaanse zuivelsector extra product tegen lagere importheffingen dan gebruikelijk naar Canada kan exporteren, echter niet heffingsvrij. Volgens de VS zou dat zijn zonder subquota en voor een brede reeks producten, niet slechts veertien, zoals nu. De Canadezen weerspreken dit.

Wat zijn de voor- en nadelen van handelsverdragen voor agrifood? En welke verdragen zijn er? Lees meer over handel op deze themapagina

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.