ABN Amro: Azië is steunpilaar onder suikermarkt

19-11-2019 | |
Foto: Koos van der Spek
Foto: Koos van der Spek

Azië is voor de suikerproducenten de belangrijkste groeimarkt.

Vooral in China en India gaan de mensen meer suiker consumeren, verwacht ABN Amro. Dat heeft een prijsopdrijvend effect. Maar dat effect wordt wel getemperd doordat India de productie sterk heeft opgevoerd de laatste jaren.

Toenemende vraag suiker

Ook in ontwikkelde economieën zoals Europa, de VS en Japan neemt de vraag naar suiker toe, schrijven de marktanalisten in een rapport over de suiker-, cacao- en koffiemarkten. “Maar het tempo van deze groei ligt een stuk lager dan in Azië. Sinds 2004 groeide de wereldwijde vraag naar suiker met 44%.”

Stijging suikerprijs

De suikerprijs steeg sinds begin dit jaar met 7%, constateert ABN Amro. “De groei van de vraag in Azië legt een bodem onder de prijs. Bovendien is de vraag dit seizoen 2019/2020 groter dan de productie. Maar India heeft grote suikervoorraden opgebouwd door de enorme productie. Die blijven boven de markt hangen. Dat beperkt de ruimte voor een prijsstijging.”

Relatief lage consumptie

Volgens ABN Amro wordt in Azië nog relatief weinig suiker geconsumeerd. De Chinezen zitten op gemiddeld 8 suikerklontjes (van 4 gram per stuk) per dag. In Indonesië en India ligt dit aantal op respectievelijk 16 en 13 klontjes per dag, schrijven de analisten. De Brazilianen eten per dag gemiddeld zo’n 35 suikerklontjes. In Nederland is dit 27 suikerklontjes per dag. Dit is bijna gelijk aan het Europees gemiddelde van 28 klontjes, schrijft ABN Amro. “Sinds 2010 blijft de suikerconsumptie in Europa nagenoeg stabiel en is afgelopen jaar licht gedaald. Het neerwaartse risico voor suikerconsumptie blijft groot vanwege het debat over suiker en gezondheid.”

Engwerda
Jan Engwerda RedacteurBeheer

3/3 artikelen over | Registreer voor meer artikelen