Doorgaan naar artikel

Amerikanen klagen over interventiebeleid zuivel EU

Interventiemagazijn EU in België waar melkpoeder ligt opgeslagen. - Foto: Twan Wiermans

Interventiemagazijn EU in België waar melkpoeder ligt opgeslagen. - Foto: Twan Wiermans

Het Europese interventieprogramma voor mageremelkpoeder kostte de Amerikanen in 2018 en 2019 naar schatting € 2 miljard melkgeld. Dat blijkt uit een rapport opgesteld in opdracht van de Amerikaanse zuivelsector.

Het Europese interventieprogramma voor mageremelkpoeder heeft een enorme impact op de Amerikaanse zuivelsector. Dat stelt de Amerikaanse zuivelsector op basis van een studie (pdf) in opdracht van diezelfde Amerikaanse zuivelsector. De Amerikanen beklaagden zich al eerder over marktverstorende steunmaatregelen van de EU.

De onderzoekers keken naar de impact van het Europese interventiebeleid in de periode 2016-2019 op de Amerikaanse zuivelsector. Dat gebeurde in opdracht van de U.S. Dairy Export Council, de National Milk Producers Federation en de International Dairy Foods Association.

Russisch importembargo en minder vraag uit China in 2016

De Europese zuivelsector kwam in 2016 in zwaar weer onder meer als gevolg van het Russische importembargo en minder vraag vanuit China. De Europese Commissie besloot het interventieplafond voor mageremelkpoeder in stappen te verhogen van 109.000 ton begin 2016 naar uiteindelijk 350.000 ton in juni. Ook daarna ging de EU nog door met aankoop.

Uiteindelijk lag volgens de Amerikaanse studie zo’n 16% van het volume mageremelkpoeder dat jaarlijks op de wereldmarkt wordt verhandeld in opslag bij de EU. In plaats van de Europese melkaanvoer te verlagen, ging de productie gewoon door, zo stelt het rapport.

Mageremelkpoeder uit interventie in 2018 en 2019 op de exportmarkt

Toen de vraag naar mageremelkpoeder begon te verbeteren in 2018 bracht de EU de interventievoorraden op de markt. Van januari 2018 tot juni 2019 verkocht de EU via tenders 379.452 ton aan mageremelkpoeder uit interventie. De melkpoeder ging het exportkanaal in, aangezien de thuismarkt een dergelijke hoeveelheid niet kon hebben zonder negatieve impact op de Europese melkprijzen.

Dit drukte de prijzen van mageremelkpoeder op de wereldmarkt met gevolgen voor melkveehouders in andere belangrijk exporterende zuivellanden. Het programma kostte de EU zelf volgens de Amerikanen zo’n € 190 miljoen. Aan de hand van modelberekeningen werden diverse scenario’s vergeleken.

Bekijk het prijsverloop van diverse zuivelproducten zoals melkpoeder via Foodagribusiness.nl/markt

‘Dumpen’ melkpoeder kost Amerikanen bijna 2 cent per kilo melk

Het ‘dumpen’ van mageremelkpoeder op de wereldmarkt zou de Amerikaanse melkveehouders in 2018 en 2019 volgens de modelstudie bijna € 2 miljard aan melkgeld hebben gekost. Bij een melkproductie van een kleine 100 miljard kilo komt dit neer op bijna 2 cent per kilo melk.

Met het Europese interventiebeleid zou ook sprake zijn van oneerlijke concurrentie ten opzichte van andere grote exporteurs van mageremelkpoeder. Dit verlies voor de Amerikaanse zuivelsector wordt geschat op bijna € 150 miljoen.

VS vreest voor nieuwe interventie EU vanwege coronacrisis

In een brief aan de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer en landbouwminister Sonny Perdue, wijzen de Amerikaanse zuive.organisaties naar de uitkomst van het onderzoek als bewijs voor de schade die het Europese interventieprogramma de Amerikaanse zuivel berokkend.

De kans dat de EU het instrument opnieuw inzet, is als gevolg van de coronacrisis toegenomen. Ze roepen de Amerikaanse overheid op om te voorkomen dat Europa opnieuw interventievoorraden met korting op de markt brengt en zodoende de mondiale zuivelmarkt ondermijnt onder het mom van bescherming van zijn boeren.

Op de gevolgen voor de wereldmarkt van Amerikaanse steunprogramma’s voor de zuivel gaat het rapport niet in.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Copyrights reserved

Terms and conditions Privacy Cookies

Beheer
WP Admin