Avebe bouwt nieuw zonnepark van 10 hectare

18-12-2020 | Laatste update op 29-04 | |
Avebe bouwt nieuw zonnepark van 10 hectare

Avebe bouwt bij de productielocatie in Ter Apelkanaal een zonnepark van 10 hectare. Daar komen 34.413 zonnepanelen te staan.

De bouw gebeurt samen met PowerField, een Nederlandse organisatie die zonneparken realiseert op braakliggende terreinen. Avebe en PowerField verwachten dat het park half maart 2021 kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

4.000 huishoudens

Volgens PowerField krijgt het park een vermogen van 15 MWp. Dat zou genoeg zijn om meer dan 4.000 huishoudens van stroom te voorzien. Het vermindert de CO2-uitstoot met bijna 8.000 ton per jaar. PowerField meldt dat Avebe alle Garanties van Oorsprong (GVO) afneemt. Dat betekent dat Avebe alle stroom uit het zonnepark gaat gebruiken. Een GVO toont aan dat de stroom duurzaam is geproduceerd.

Avebe wil het energieverbruik verminderen en de energie die wordt verbruikt vergroenen, zegt Barbara Huneman, directeur Energie & Public Affairs van Avebe, in een artikel op de website van PowerField. “We hebben meerdere grote fabrieken met veel grond eromheen. Maar niet alle ruimte gebruiken we. Daar kunnen we dus heel goed een zonnepark realiseren. Ons doel is om op alle Avebe-locaties waar dat mogelijk is zonnepanelen te plaatsen, zowel productielocaties als kantoren. Op die manier werken we toe naar 2050, het jaar waarin we volledig CO2-neutraal willen en moeten zijn.”

Eerder zonnepark aangelegd

Avebe heeft al een zonnepark aangelegd in Nieuw-Buiningen, samen met aannemersbedrijf Avitec en Solarfields (ontwikkelaar van zonneparken). Dit zonnepark Vloeivelden Hollandia is 100 hectare groot en telt 290.000 panelen met een vermogen van 120 MWp en zou ruim 30.000 huishoudens van stroom kunnen voorzien. Het zonnepark is aangelegd op percelen die Avebe ook gebruikt voor de opslag van water voor de productielocatie in Gasselternijveen.

Avebe legt de zonneparken aan op grond die niet gebruikt kan worden als landbouwgrond. Eerder dit jaar stuurde Avebe samen met bietentelerscoöperatie Cosun en LTO-Noord een brief naar de provincies Groningen en Drenthe en naar alle gemeenten in die provincies. De bedrijven zijn zeer bezorgd over de aanleg van grootschalige zonneparken op landbouwgrond. Ze vrezen dat de aanvoer van grondstoffen op termijn onder druk komt te staan, want er is in Nederland ook steeds meer grond nodig voor woningbouw en natuurontwikkeling.

Engwerda
Jan Engwerda RedacteurBeheer