Bedrijven halen doelen Plastic Pact 2025 niet

03-11 | |
plasticverbruik
40% van de bedrijven die het plastic pact ondertekenden, verminderde het totale gebruik van plastic. Toch halen ze de doelen voor 2025 waarschijnlijk niet. - Foto: Canva

Doelen die zijn afgesproken door duizend bedrijven, overheden en organisaties op het gebied van plastic verpakkingen, worden waarschijnlijk niet gehaald. Het gaat om doelen die zijn gesteld voor het jaar 2025.

Eén van de doelen is om tot 100% herbruikbare, recyclebare of composteerbare plasticverpakkingen te komen in dat jaar. De meeste van de ondertekenaars van het Plastic Pact zullen dat niet halen. Het percentage ligt nu op ruim 65%. Dat is een kleine stijging ten opzichte van een jaar eerder, maar varieert tussen de bedrijven van minder dan 20% tot 100%.

De doelen staan in het Global Commitment and Plastic Pact. De Ellen MacArthur Foundation lanceerde dit pact in 2018 in samenwerking met de Verenigde Naties. Een voortgangsrapport over het jaar 2021 verscheen onlangs.

Ondertekenaars produceren 20% alle plastic

De ondertekenaars vertegenwoordigen 20% van alle plastic geproduceerd wereldwijd. Onder hen zijn grote voedingsbedrijven als FrieslandCampina, Nestlé, PepsiCo, Danone en Mars. Wat betreft het doel om 100% herbruikbare, recyclebare of composteerbare plasticverpakkingen te hebben, zitten deze bedrijven respectievelijk op 27%, 45%, 76%, 74% en 20%. Voor Nestlé, PepsiCo en Mars zijn dit lagere percentages dan eerdere meetmomenten in respectievelijk 2018, 2020 en 2019.

Plasticverbruik stijgt ten opzichte van 2020

Een ander doel is dat het gebruik van nieuw plastic in 2025 met 20% verminderd is ten opzichte van 2018. In totaal steeg het plasticverbruik door de ondertekenaars van het Pact met ruim 4% ten opzichte van 2020. Deze stijging was groter dan de vooruitgang in gebruik van gerecycled plastic, waardoor er een stijging was van 2,5% van het gebruik van nieuw gemaakt plastic. Daarmee kwam dit gebruik weer terug op het niveau van 2018.

Desondanks heeft het grootste deel van de deelnemers het gebruik van nieuw plastic verminderd en 40% verminderde ook het totale gebruik van plastic. Volgens de organisatie toont dit aan dat een significante reductie van plasticverbruik wel mogelijk is.

Actieplan nodig voor moeilijk te recyclen verpakkingen

Eén van de grote bottlenecks zijn de zogenoemde flexibele plastic verpakkingen, bijvoorbeeld folies en zakjes. Deze zijn moeilijk te recyclen. Ongeveer 16% van de verpakkingen bestaat uit dit plastic. Volgens de organisatie is een actieplan voor dit groeiende probleem hard nodig. Een gefragmenteerde aanpak zoals die er nu is, helpt het probleem niet op te lossen, zo stelt ze.

Kloosterman


Beheer