Doorgaan naar artikel

Bedrijven onvoorbereid op nieuwe EU-regels voor duurzaamheid

De EU werkt aan een richtlijn die bedrijven verplicht beter te rapporteren over hoe duurzaam ze zijn.

Productie van gazpacho in een fabriek in het Spaanse Murcia. Voor voedingsbedrijven wordt het extra lastig om te voldoen aan de komende EU-eisen. - Foto: ANP premium

Productie van gazpacho in een fabriek in het Spaanse Murcia. Voor voedingsbedrijven wordt het extra lastig om te voldoen aan de komende EU-eisen. - Foto: ANP

Duurzaamheid speelt een grote rol in de EU-regels. Zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive, die dit jaar van kracht wordt. “Als bedrijf komt er ongelofelijk veel werk op je af.”

De EU werkt aan een richtlijn die bedrijven verplicht beter te rapporteren over hoe duurzaam ze zijn. De Europese Commissie heeft in april 2021 een voorstel op tafel gelegd voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De Commissie wil van de EU een klimaatneutrale en groene economie maken, zoals vastgelegd in onder andere de Green Deal.

Impact verplicht vastleggen

De nieuwe CSRD-richtlijn verplicht bedrijven om hun impact vast te leggen op mensenrechten, klimaat, biodiversiteit en milieu. Wat doe je als bedrijf bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot en het waterverbruik terug te dringen, of kinderarbeid bij jouw toeleveranciers?

De regelgeving verplicht naar schatting 50.000 bedrijven in de EU te rapporteren over de milieu- en sociale impact van hun activiteiten. Dit moet worden beoordeeld door een accountant. Veel bedrijven zijn nog onvoldoende voorbereid op de nieuwe regels, bleek onlangs op de Food Technology beurs.

Uitdaging voor voedingsbedrijven

Voor voedingsbedrijven wordt het een hele klus om te voldoen aan de richtlijn. Zij verwerken diverse soorten grondstoffen, die vaak ook nog van buiten Europa komen. En hun impact op de klimaatdoelen is groot. De Commissie heeft niet voor niets een aparte strategie opgesteld voor een duurzaam voedselsysteem: The Farm to Fork Strategy. De Commissie noemt deze strategie ‘de kern van de Green Deal’.

“Een derde van de broeikasgassen wereldwijd wordt uitgestoten door de voedselsector. De voedselsector verbruikt grote hoeveelheden natuurlijke grondstoffen. Dat resulteert in verlies aan biodiversiteit. Voeding heeft vaak een negatief effect op de gezondheid van mensen”, schrijft de Commissie in een toelichting.

Rapporteren per 2023

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verwacht dat de CSRD-richtlijn vóór medio 2022 aangenomen wordt door het Europees Parlement en de Europese Raad. Dan wordt 2023 het eerste jaar waarover de bedrijven in de EU moeten rapporteren over hun duurzaamheid. De richtlijn gaat gelden voor alle beursgenoteerde bedrijven en voor bedrijven die voldoen aan twee van de drie volgende criteria: meer dan 250 werknemers, een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen en meer dan € 20 miljoen op de balans.

Maar de verwachting is dat kleinere bedrijven indirect te maken krijgen met de richtlijn. Grote ondernemingen willen voor hun eigen verslaglegging weten van hun toeleveranciers en transporteurs hoe duurzaam zij presteren. Volgens MVO-Nederland moet het midden- en kleinbedrijf in 2026 ook voldoen aan de CSRD-richtlijn. “Als bedrijf komt er ongelofelijk veel werk op je af.”

Duurzaamheidsdoelen EU

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in de EU-regels. Veel duurzaamheidsdoelen zijn in 2019 vastgelegd in de Green Deal. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (gericht op duurzaamheid in de financiële sector) en de EU-Taxonomy (classificatie van duurzame activiteiten) werden in 2020 en 2021 van kracht. Later dit jaar wordt een richtlijn rondom Sustainable Corporate Governance (regelgeving voor duurzame bedrijfsvoering) verwacht. En dan volgt nog de CSRD-richtlijn. Bedrijven doen er goed aan zich nu al voor te bereiden op de vele bureaucratische verplichtingen die de EU hen oplegt.

Snel delen

Jan Engwerda
Jan Engwerda

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Copyrights reserved

Terms and conditions Privacy Cookies

Beheer
WP Admin