Skip to content

Biopeensector is kwetsbaar geworden

De biopeensector is grotendeels afhankelijk van de Duitse export en die staat onder druk. Het areaal biologische ​​​​​​​peen kromp opnieuw.

Updated on:
Achtergrond
Agri
Sustainable food
Het areaal en het aantal bedrijven dat biologische peen teelt, neemt af. - Foto: Ruud Ploeg premium

Het areaal en het aantal bedrijven dat biologische peen teelt, neemt af. - Foto: Ruud Ploeg

De biopeensector is grotendeels afhankelijk van de Duitse export en die staat onder druk. Het areaal biologische peen kromp opnieuw.

De biologische peensector piekte in 2019. Dat jaar hadden 176 bedrijven in totaal 1.454 hectare ingeruimd voor biopeen. Daarmee was peen een van de biologische hardlopers; 21,2% van het totale areaal was biologisch. In de biologische akkerbouw komt geen ander product in de buurt van die cijfers.

Kleiner areaal en minder telers biologische peen

De laatste jaren is de glans er echter wel wat van af. Het areaal en het aantal bedrijven nam jaarlijks af en in 2022 was die afname het grootst. Vorig jaar waren er nog 155 biologische bedrijven met peen in hun bouwplan. Het areaal bestond nog uit 1.118 hectare. Omdat de gangbare peensector ook flink kromp, bleef het biologische aandeel in de totale teelt relatief gelijk: 20,5%. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Het biologische-peenareaal krimpt sinds 2019. De grootste krimp was vorig jaar. Toen kromp het areaal met ruim 200 hectare tot 1.118 hectare.

Duitsland minder afhankelijk van biopeen uit Nederland

De matige areaalcijfers in 2022 waren vooral het gevolg van een tegenvallende bio-oogst van 2021. De kwaliteit viel tegen. Daardoor haperde de export flink, met lage prijzen tot gevolg. Dit jaar is de marktsituatie gunstiger. Begin dit jaar lagen biopeenprijzen zeer hoog. Op de beurs van Emmeloord werd in februari € 80 per 100 kilo voor bioschaaltjespeen (22-40 mm) betaald, bijna het viervoudige van begin 2022.

Bekijk actuele peenprijzen via FoodAgribusiness.nl/markt

Daarmee is het perspectief voor de biologische peentelers niet direct terug. De sector blijft namelijk grotendeels afhankelijk van de export en die is in toenemende mate een kwetsbaar punt geworden. 80 tot 90% van alle biopeen gaat de grens over, meer specifiek naar Duitsland. Dat land zet echter steeds sterker in op biologisch en wordt daarmee minder afhankelijk van Nederland.

Denemarken stevige concurrent biopeen

Ook is Denemarken een stevige concurrent geworden. In dat land wordt meer biopeen geplant en het extra product gaat vooral naar Duitsland. Deze ontwikkelingen zetten de Nederlandse biopeenteelt onder druk. Sectorgroei is straks vooral afhankelijk van de binnenlandse vraag en niet zozeer van de prijs. De vraag is of supermarkten snel meer biopeen in het schap gaan leggen.

Lees ook over de biologische markt voor uien, aardappelen en graan

Snel delen

Afbeelding
Theo Brummelaar

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin