CBL: alleen reststromen in biobased verpakking

12-10 | |
In het Plastic Pact is de ambitie uitgesproken om naast minimaal 35% gerecycled plastic zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde biobased plastics te gebruiken. - Foto: Canva
In het Plastic Pact is de ambitie uitgesproken om naast minimaal 35% gerecycled plastic zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde biobased plastics te gebruiken. - Foto: Canva

Verpakkingen mogen alleen van biobased materiaal (materiaal van natuurlijke oorsprong) zijn als dit gemaakt is van reststromen.

Het maken van biobased materiaal mag geen negatief effect hebben op de voedselproductie en de biodiversiteit. Dat staat in de uitgangsnotitie Duurzaam Verpakken van supermarktenkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Hiermee wil de organisatie één lijn trekken in de materiaalkeuze voor food- en non-foodverpakkingen. Ook wil zij een eenduidig signaal afgeven naar de markt.

Plastic Pact

De leden van het CBL staan open voor het gebruik van biobased materiaal in verpakkingen en producten, in lijn met het zogenoemde Plastic Pact. Daarin is de ambitie uitgesproken om naast minimaal 35% gerecycled plastic zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde biobased plastics te gebruiken.

Het CBL geeft de voorkeur aan het gebruik van biobased, recyclebare of herbruikbare verpakkingen ten opzichte van composteerbare verpakkingen. De reden die het CBL hiervoor noemt is dat composteerbare verpakkingen in de praktijk beperkt worden gerecycled en vaak worden verbrand. De brancheorganisatie merkt wel op dat deze verpakkingen in sommige gevallen voordelen kunnen opleveren, bijvoorbeeld wanneer ze worden gebruikt als inzamelmiddel voor gft-afval.

Nascheiding

Om de vele soorten afval te kunnen recyclen, is het volgens het CBL geen oplossing om extra verpakkings-retourstromen in de winkel te creëren. Ze ziet meer in de nascheiding van stromen die nu bij het restafval komen.

In 2019 hebben de supermarkten onder het CBL het brancheplan Duurzaam Verpakken opgesteld. Daarin staat dat er in 2025 20% minder verpakkingsmateriaal in de supermarkten ligt en dat 95% van het verpakkingsmateriaal recyclebaar is.

KloostermanBeheer