Geld voor digitale gezondheidsbewaking rund

23-01-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Het Duitse landbouwministerie in Berlijn stelt € 2,2 miljoen beschikbaar voor een experiment dat moet leiden tot een effectieve en alomvattende digitale bewaking van de gezondheid van rundvee.

‘CattleHub’ heet het project dat met behulp van sensoren en trackingsystemen vitale gezondheidsdata optekent, zoals het bewegingspatroon, de ademfrequentie en de herkauwactiviteit. Tevens wordt gezocht naar doelmatige energiebevoorrading voor het systeem en toesnijding van de data-analyse op de behoefte van de individuele veehouder. Bij dat alles krijgt met name ook de bedienbaarheid de nodige aandacht.

Bevorderen digitalisering

Volgens bewindsvrouw Julia Klöckner is de steun aan het project een schakel in het beleid om de digitalisering van de landbouw in zijn geheel te bevorderen. Doel is om afgezien van verhoging van het dierenwelzijnsniveau, het beroep van agrariër attractiever en toekomstgericht te maken. Ook het waarborgen van het inkomen van de boeren is daarbij een onderdeel, aldus Klöckner.

Het project wordt opgepakt door diverse universitaire instellingen onder de leiding van de universiteit van Bonn. De beoogde looptijd van het project is drie jaar.

Verseput
Wim Verseput Freelance redacteur
Meer over


Beheer