Doorgaan naar artikel

Herinrichting coöperatie FrieslandCampina stagneert

Het plan was om met minder bestuurders te gaan werken via onder andere kortere procedures.

Geüpdatet op:
Bedrijven
Achtergrond
Het logo van FrieslandCampina op het hoofdkantoor van de zuivelaar in Amersfoort. - Foto: ANP

Het logo van FrieslandCampina op het hoofdkantoor van de zuivelaar in Amersfoort. - Foto: ANP

Een voorstel voor een andere bestuurlijke inrichting van coöperatie FrieslandCampina sneuvelde deze week in de ledenraad. Toch gaat het voorstel niet in de prullenbak. Binnenkort komt een aangepast plan weer in stemming, bevestigt voorzitter Frans Keurentjes.

De herinrichting van de coöperatie bij FrieslandCampina stagneert even door het afstemmen deze week van het ‘governance-voorstel’ door de ledenraad. Het plan was om met minder bestuurders te gaan werken, via kortere procedures en het verschuiven van verantwoordelijkheden.

Stagnatie is geen afstel

Dat het plan er niet door kwam, was pijnlijk voor het bestuur, want nog nooit voorgekomen in de geschiedenis van FrieslandCampina, maar stagnatie is nog geen afstel. Bovendien was het geen zaak van het bestuur versus de ledenraad, stelt voorzitter Frans Keurentjes in een reactie. “Het aanpassingsvoorstel kwam vanuit de ledenraad zelf, en de ledenraad blijft altijd het orgaan met het laatste woord.” Hij wil deze nuance graag even aanbrengen in reactie op diverse berichten die naar buiten kwamen. Ook is er volgens hem ‘geen druk uitgeoefend en is niets op de spits gedreven’.

Het aanpassingsvoorstel kwam vanuit de ledenraad zelf, en de ledenraad blijft altijd het orgaan met het laatste woord

Frans Keurentjes

Net geen tweederdemeerderheid

De verdediging van voorstanders van het voorstel is dat het ‘alleen maar’ schortte aan de vereiste tweederdemeerderheid, die nodig was. Een gewone meerderheid binnen de 210 leden tellende ledenraad was er wel, weten bestuurlijke bronnen binnen de coöperatie te vertellen.

Het had maar een klein beetje gescheeld of het voorstel van de vierkoppige werkgroep governance (2 districtsvoorztter, 2 bestuurders) was er wel gekomen. De verwachting wordt uitgesproken dat – zoals vaak ook in de politiek – het voorstel nu een beetje wordt aangepast en dat wordt gesproken met aarzelende bestuurders. Alles opdat de vereiste tweederde meerderheid er alsnog komt.

Lees ook: Ledenraad FrieslandCampina verwerpt statutenwijziging

Verpakt in breed pakket vernieuwingen

De voorstellen tot aanpassing van het coöperatiebestuur zitten bij elkaar verpakt in een breed pakket vernieuwingen, waarvan sommige logisch lijken en andere meer omstreden zijn. Het is daarom moeilijk om helder te krijgen waar de weerstand echt zit. Ook voor veel bestuurders zelf.

Gaat het om angst van veel ledenraadsleden en districtsbestuurders om hun ‘baantje’ te verliezen, zoals sommige leden suggereren? Het is een mogelijkheid, want het aantal van 21 districten gaat terug naar 10 of 11 en het aantal ledenraadsleden wordt met een evenredig aantal ingekrompen. Ook de rol van het voorzittersoverleg wordt fors beperkt, ten gunste van andere gremia. Zoiets kan pijn doen.

Andere besluitvorming

Het lijkt er echter sterk op dat veel zorgen van andere aard zijn. De berichten wijzen in ieder geval wel in die richting. Zou de ledenraad instemmen met de oorspronkelijke voorstellen, dan zou voortaan over minder zaken dan nu moeten worden mede besloten door haar, maar vooral door het voorzittersoverleg. Niet alleen als het gaat om bestuurlijke zaken, maar ook wanneer instemming nodig is voor grotere investeringen. Anderzijds zullen groepen van ‘deskundigen’ vaker worden ingezet voor de voorbereiding van besluiten.

Overtuigende meerderheid

Een ander punt is dat in de voorstellen geen gehoor is gegeven aan een wens van een deel van de leden om besluiten in meer gevallen te laten nemen door een overtuigende meerderheid en niet door een simpele meerderheid van de helft plus 1, zoals nu vaak het geval (dit met uitzondering van zaken als een statutenwijziging, waar dus nog wel met tweederdemeerderheid over moet worden besloten).

Kan snel gaan

Wanneer een aangepast voorstel in stemming wordt gebracht, is niet helder. Als er straks een nieuw voorstel ligt, kan het snel gaan. Keurentjes bevestigt dat. Bestuurders hoeven er niet voor op pad, naar bijvoorbeeld Papendal of een andere grote locatie. Het stemmen kan digitaal gaan, zoals ook de laatste ronde.

Snel delen

Image
Klaas van der Horst

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Copyrights reserved

Terms and conditions Privacy Cookies

Beheer
WP Admin