Huishoudens kopen minder voeding

17-08 | |
Foto: Albert Heijn, Yasmin Hargreaves
Foto: Albert Heijn, Yasmin Hargreaves

Consumenten kochten afgelopen juni 4,5% minder voeding, dranken en tabak ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Tegelijkertijd was de totale consumptie van huishoudens in juni ruim 5% hoger.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. In het gehele tweede kwartaal kochten consumenten ruim 5% minder aan voeding, dranken en tabak. In totaal werden juist bijna 8% meer goederen en diensten gekocht. Consumenten kochten meer diensten, zoals het naar de kapper gaan, maar minder goederen. De cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en koopdagen.

Positief economisch beeld

De consumptiecijfers zijn onderdeel van het economische beeld in Nederland dat het statistiekbureau presenteerde. Dat beeld is overwegend positief. De economie (het bruto binnenlands product) groeide in het tweede kwartaal met 2,6%. Het handelssaldo (export minus import), investeringen door bedrijven en de consumptie door huishoudens hadden hierin een positieve bijdrage.

Zorgen en onzekerheden

Toch zijn er zorgen en onzekerheden over bijvoorbeeld de inflatie, zowel bij consumenten als bij bedrijven. Voor bedrijven speelt ook de krappe arbeidsmarkt een grote rol. Er is een groot personeelstekort. In de landbouw, bosbouw en visserij nam het aantal vacatures toe tot 3.700. Uit de Conjunctuurenquête Nederland blijkt dat de landbouw te maken heeft met de grootste stijging van de arbeidskosten als gevolg van het personeelstekort. De werkdruk is echter het minst toegenomen in deze sector door het tekort. In totaal waren er in het tweede kwartaal 467.000 vacatures. Dat zijn er 16.000 meer dan een kwartaal eerder. Cijfers over het aantal vacatures in de voedingsindustrie zijn nog niet beschikbaar.

Goederenexport

Het totale volume van goederenexport was in juni bijna 4% groter dan in juni 2021. Er werden onder andere meer voedingsmiddelen geëxporteerd. De goederenimport bedroeg bijna 3%. Voor voeding en landbouwproducten zijn nog geen volumegegevens beschikbaar over juni of het tweede kwartaal, alleen de invoer- en uitvoerwaardes. Daaruit blijkt dat de importwaarde van voeding en levende dieren in juni fors hoger (19%) lag dan een jaar eerder. De exportwaarde nam toe met 12%.

Kloosterman
Meer over


Beheer