Doorgaan naar artikel

Impact coronacrisis zeer groot op 46% bedrijven

Medewerkers van aspergebedijven werken tussen schotten vanwege het coronavirus. - Foto: Jan Willem van Vliet

Medewerkers van aspergebedijven werken tussen schotten vanwege het coronavirus. - Foto: Jan Willem van Vliet

De impact van de coronacrisis is groot tot zeer groot, volgens 46% van de boeren en tuinders. Ruim 27% noemt de gevolgen groot, nog eens ruim 18% spreekt van een zeer grote impact.

Dat blijkt uit een enquête van marktonderzoeker Agridirect in samenwerking met onderzoeksinstituut Branches & Trends.

Gevolgen coronacrisis het grootst in glastuinbouw

Dat de coronacrisis er flink inhakt bij een groot aantal bedrijven blijkt over de gehele linie. De gevolgen zijn het grootst op glastuinbouwbedrijven. Daarvan ervaart bijna 37% een zeer grote impact en nog eens een kwart ervaart een grote impact. 19% van de akkerbouwers ervaart zeer grote gevolgen, bij 22% is dat groot.

Bij de categorie hokdierhouders zijn de gevolgen zeer groot op 22% van de bedrijven (28% geeft groot aan). 15% van de graasdierhouders ervaart nu zeer grote gevolgen, bij nog eens 30% is dat groot.

De impact lijkt bij de open teelten iets kleiner, daar ervaart 11% de gevolgen als zeer groot, maar ook in deze groep zijn de gevolgen voor 3 van de 10 bedrijven groot.

Zorgen om afzet en export

Zorgen om afzet en export zijn er ook. Bij de glastuinders geeft ruim een derde het cijfer 10 en nog eens 20% het cijfer 9. Meer dan de helft verwacht zeer grote gevolgen dus. Ook in de akkerbouw is de zorg om afzet en export groot. Tegelijkertijd is er in beide takken ook een 20% van de ondernemers die nu geen gevolgen ervaart.

548 boeren en tuinders kregen vragen over de gevolgen van het coronavirus voor hun bedrijf op een schaal van 1 tot 10 (1 = geen impact, 10 = veel impact). 1 of 2 is gewaardeerd als geen impact, oplopend naar 9 of 10, wat valt onder de uitkomst veel impact.

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin