Skip to content

Klimaateffect en Mercosur

Aan de argumenten tegen een handelsakkoord van de EC met de Mercosur-landen is weer een toegevoegd.

Updated on:
Internationale politiek & beleid
Commentaar
Foto: ANP premium

Foto: ANP

Aan de argumenten tegen een handelsakkoord van de Europese Commissie met de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen is weer een toegevoegd: de uitbreiding van de handel zal leiden tot extra uitstoot van broeikasgassen, zo blijkt uit een rapport van Deense onderzoekers in opdracht van het Ierse ministerie van Handel.

De Ierse regering wilde graag weten wat de economische en sociale gevolgen en milieu-effecten zijn van een handelsakkoord voor Ierland. De uitkomsten van het Deense onderzoek laten zien dat er milieu-effecten zijn, ook al zijn die marginaal.

Een handelsakkoord, waarvoor overigens nog goedkeuring moet worden gegeven, zal volgens het onderzoek leiden tot meer economische groei, meer handel en dus ook (iets) meer uitstoot van broeikasgassen.

Voor- en nadelen aan handelsakkoorden

In de landbouwsectoren is het bezwaar tegen een akkoord met de Mercosur-landen vaak het negatieve effect op de kip- en rundvleessector. Voor Ierland is dat vooral een zwaarwegend punt vanwege het belang van de vleesveehouderij. De Europese Unie voert nu ongeveer 200.000 ton rundvlees in vanuit de Mercosur-landen. Daar komt naar schatting ongeveer 50.000 ton bij als het akkoord geheel van kracht is. Het effect daarvan zal vooral merkbaar zijn in het segment voor hoogwaardige luxe rundvleesproducten, voor de Ierse rundvleessector becijferd op € 50 miljoen op een totale productiewaarde van € 2,3 miljard.

Negatieve aspecten van handelsakkoorden blijven discussiepunt

Het Deense onderzoek laat zien dat er economisch voordeel valt te halen uit een Mercosur-akkoord, ook voor de Ieren. Eerder is gebleken dat ook voor de agrarische sectoren in Nederland voordelen in het akkoord zitten, maar ook nadelen.

Er zitten ook negatieve aspecten aan een akkoord, zoals de effecten op de uitstoot van broeikasgassen en het mogelijke effect op de ontbossing. Dat zijn elementen die in de discussie over een akkoord, die zeker nog lang zal duren, mogelijk een grotere rol gaan spelen.

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin