Ledenraad RFC akkoord met andere aansturing

16-12-2020 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

De ledenraad van FrieslandCampina (RFC) heeft dinsdag ingestemd met een aanpassing van de coöperatieve aansturing en is doorgesproken over de ledenfinanciering en de financiële versterking van de onderneming.

Over dit laatste onderwerp moet in juni 2021 een definitieve knoop worden doorgehakt. Het plan voor een andere coöperatieve aansturing is volgens een bericht van FrieslandCampina met een ruime meerderheid aangenomen.

Vier clusters met gespecialeerde kennis

De aanpassingen in de coöperatieve structuur betreffen een vermindering van het aantal districten van 21 naar 14 en een bijbehorende beperking van het aantal ledenraadsleden van 210 naar 140. In de ledenraad worden vier clusters met gespecialiseerde kennis gevormd, “om gericht mee te denken en als klankbord te fungeren: een cluster ‘dagelijks bestuur’, ‘waarde voor ons’, ‘zorg voor dier en natuur’ en ‘ledenbetrokkenheid en ledenbinding’.” In elk cluster zullen enkele districtsraadsleden uit elk district plaatsnemen.

Meer bij de besluitvorming betrekken

Volgens FrieslandCampina zijn deze wijzigingen erop gericht om de leden en districtsraadsleden nog meer bij de besluitvorming te betrekken en daarmee het draagvlak ervan te vergroten. Kritische leden menen dat met de wijzigingen de gewone leden nog minder eigen zeggenschap krijgen. De aanpassingen hebben de vorm van een statutenwijziging en zullen in juni 2021 van kracht worden.

Moderniseren ledenfinanciering

Daarnaast is er doorgesproken om de ledenfinanciering te moderniseren en aan te passen. Hierbij zijn nog geen definitieve knopen doorgehakt. Wel is een route aangegeven. De wens van het bestuur en de onderneming is om meer vermogen in de zogenoemde ‘dode hand’ te krijgen, dat wil zeggen: niet meer rechtstreeks gekoppeld aan leden zelf. Het eigen vermogen.

De wens van het bestuur en de onderneming is om meer vermogen in de zogenoemde ‘dode hand’ te krijgen

FrieslandCampina bedraagt 39% van het balanstotaal. Dit bestaat uit 17% weerstandsvermogen (in de dode hand) en 22% uit de ledenobligaties. Externe financiers tellen bij dit laatste vermogen amper mee als onderpand, en dat is een probleem. Daarom wil FrieslandCampina het vermogen in de dode hand geleidelijk aan verhogen tot in ieder geval 25%. Hoe dit precies te doen, is nog onderwerp van discussie.

Beursgang

Een plan is om het ledenvermogen in de toekomst te koppelen aan de melkleverantie, terwijl voor de obligaties vrij en het obligatievermogen op naam dat groter is dan de leverantie een ‘uitgroeimodel’ moet worden ontwikkeld. De inzet is wel om de in het verleden opgebouwde financiële rechten te respecteren. Tijdens de discussie dinsdag kwam kort de optie van een beursgang op tafel, maar dit idee werd door een ruime meerderheid van tafel geveegd, zo wordt gemeld.

In de eerste maanden van 2021 worden de mogelijke opzet en de instrumenten voor het toekomstige ledenfinancieringssysteem verder uitgewerkt, zodat tijdens de voorjaarsledenbijeenkomsten een onderbouwd voorstel met de leden kan worden gedeeld, meldt FrieslandCampina. Stemming moet volgen op de ledenraad van juni 2021, met een beoogde invoering vanaf 2022.

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.