LTO: voedselkosten in Nederland worden overschat

Nederlanders geven veel minder geld aan voedsel uit dan ze zelf denken.

De gemiddelde Nederlander denkt zo’n 24% van het huishoudinkomen aan voedsel uit te geven. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder 1.560 mensen, in opdracht van LTO Nederland uitgevoerd door onderzoeksbureau DirectResearch. Uit cijfers van CBS uit 2019 blijkt dat een doorsneehuishouden maar 8% aan voeding uitgeeft, in plaats van de door hen zelf geschatte 24%.

Van de 1.560 ondervraagde respondenten geeft 77% aan meer dan 10% van het besteedbaar inkomen aan voedsel uit te geven. Slechts 18% denkt tussen de 6% en 10% van het inkomen te besteden, en maar 4% geeft aan minder dan 5% aan voedsel te besteden.

‘Verduurzaming zien we niet terug in de prijs’

“Boeren en tuinders zijn er trots op goed, gezond én betaalbaar voedsel te maken. De consument, zowel in Nederland als de ons omringende landen, profiteert daarvan. Tegelijkertijd heeft de maatschappij steeds meer wensen over de manier waarop voedsel wordt geproduceerd. Daar hebben we oog voor”, aldus Wim Bens, waarnemend voorzitter LTO Nederland. “Boeren en tuinders investeren zelf veel in verduurzaming, maar zien dat te vaak niet terug in de prijs die ze voor hun producten krijgen. Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlander zich niet altijd realiseert hoe goedkoop het voedsel hier eigenlijk is.”
In het Verkiezingsmanifest 2021 van LTO Nederland, ‘Een nieuwe kans voor goed beleid voor onze boeren en tuinders’, is een eerlijke prijs een van de onderwerpen.

Steeds minder uitgaven aan voeding

De daadwerkelijke uitgaven aan voeding zijn in Nederland laag – niet alleen vergeleken met de perceptie, maar ook vergeleken met vroeger en met het buitenland.

In de 19e eeuw had een doorsneegezin bijna al het inkomen nodig voor de eerste levensbehoeften. Door stijgende inkomens en dalende voedselprijzen is dat tegenwoordig anders. In 1960 was nog iets meer dan 30% van het budget nodig voor voedsel, in 1980 nog 16% en in 2011 nog 11% (CBS, 2012).

Forse verschillen

Het is een wereldwijde trend dat een steeds kleiner deel van het inkomen aan voedsel wordt besteed. Wel zijn er mondiaal grote verschillen in de uitgaven aan voedsel. Dat blijkt uit gegevens van FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de VN.

Ook binnen de Europese Unie zijn er forse verschillen. Nederland behoort, net als onder meer Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, tot de landen die het kleinste deel van hun inkomen aan voedsel besteden. In bijvoorbeeld Letland en Roemenië loopt het percentage van het inkomen dat aan voedsel wordt besteed op tot wel 20 tot 25%, zo blijkt uit gegevens van Eurostat.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.