Meer groene hbo‘ers ondanks lager loon groene baan

Foto: ANP
Foto: ANP

Leerlingenaantallen in het groene mbo dalen flink, terwijl het groene hbo al sinds 2008 groeit. Aan het loon ligt dat niet, want groene banen betalen slechter dan niet-groene.

Dat blijkt uit onderzoek van ROA. Het onderzoekscentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt van Maastrichtse universiteit maakt onderscheid tussen donkergroene en lichtgroene opleidingen en banen. Onder donkergroen vallen alle studenten en beroepen die direct zijn verbonden aan de primaire agrarische sectoren. Daarnaast is er een grote verscheidenheid aan lichtgroene opleidingen (zoals milieumanagement of biotechnologie) en beroepen (van medewerkers versdetailhandel tot microbiologisch analist).

Uit het onderzoek van ROA blijkt dat vooral het donkergoene hbo groeit, van 1.800 studenten in 2007 naar 3.000 studenten nu. Het donkergroene mbo deed tot 2011 mee aan die stijgende lijn, maar na het hoogtepunt van zo’n 3.100 mbo-studenten daalde dat aantal naar nog geen 2.400 nu. Ook de lijntjes van het lichtgroene mbo én hbo zijn na een lange reeks van groeijaren sinds kort aan het dalen, naar respectievelijk zo’n 1.700 en 1.100 studenten.

Lagere lonen in groene banen

“Voor een deel is dat toe te schrijven aan demografische ontwikkelingen: er komen nu eenmaal minder studenten. Maar ook is er een duidelijke tendens naar meer werk op hbo-niveau”, aldus onderzoeker Christ Essens. Dat het donkergroene hbo nog in de lift zit wordt niet direct verklaard uit het te verwachten loon na afstuderen. Dat blijkt het hoogst onder niet-groen gediplomeerden en het laagst onder donkergroen gediplomeerden, met de lichtgroen gediplomeerden er netjes tussen.

Met groen diploma naar andere sector

Dat zou weer een verklaring kunnen zijn van het feit dat niet meer dan 50% van de donkergroen gediplomeerde mbo’ers en 45% van de groen gediplomeerde hbo’ers terecht komt in een groen beroep. De onderzoekers van het ROA concluderen daar echter ook uit dat de transferwaarde van een groen opgeleiden hoog is: ze kunnen vrij eenvoudig op hun eigen niveau ook elders aan de slag.

Andersom is het in de meeste donkergroene sectoren niet gebruikelijk dat er veel niet-groen opgeleiden instromen. Uitzonderingen hierop zijn de glastuinbouw en de dierhouderij.

van der Scheer
Meer overBeheer