Meer werknemers in eigen dienst in vleessector

08-08 | |
Het streven is om zo veel mogelijk medewerkers die met levende dieren werken in eigen dienst te nemen. Foto: Herbert Wiggerman
Het streven is om zo veel mogelijk medewerkers die met levende dieren werken in eigen dienst te nemen. Foto: Herbert Wiggerman

De vleessector heeft de stappen naar duurzame arbeid gezet.

Ten opzichte van de nulmeting per 1 juli 2021 hebben roodvleesbedrijven 219 uitzendkrachten in eigen dienst genomen. Dat blijkt uit een halfjaarlijkse peiling onder haar leden van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). In de zomer van 2021 zijn diverse gesprekken gevoerd met de toenmalige ministers van LNV en SZW, vakbonden en de Dierenbescherming over de positie van werknemers in de vleessector. Deze gesprekken hebben geleid tot een initiatief van de COV en haar leden onder het adagium ‘Naar duurzame arbeid in de vleessector’. Het streven daarbij is om zo veel mogelijk medewerkers die met levende dieren werken in eigen dienst te nemen.

Huisvesting in directe omgeving

De COV volgt de voortgang van het initiatief en bevestigt de beweging van een geleidelijke shift richting meer mensen in eigen dienst in de roodvleessector. Daarnaast wil de organisatie actief met de lokale en regionale overheden aan de slag gaan om meer geschikte huisvesting in de directe omgeving van de bedrijven te realiseren. Helaas stuiten de initiatieven hierin tot nu toe op lokale problemen bij het verkrijgen van geschikte locaties in de directe omgeving van de vleesverwerkende bedrijven.

Vlees & merken: Food&Agribusiness zet informatie over vlees als merk of concept op een rij. Ga naar FoodAgribusiness.nl/vlees-merken

Noordzij
Wendy Noordzij Freelance redacteur
Meer over


Beheer