Skip to content

Micro-organismen spelen hoofdrol in lectoraat Eiwittransitie

Een drukte op het symposium en de inauguratie van de nieuwe Lector Eiwittransitie van Van Hall Larenstein in Leeuwarden, Dr. Martina Sura.

Updated on:
Achtergrond
Innovatie
Micro-organismen lectoraat Eiwittransitie premium

The Protein Brewery presenteerde op het symposium een voorbeeld van micro-organismen als eten. Hun eiwitrijke eetbare schimmel is verkocht aan een Amerikaans bedrijf die het in de vorm van meel verwerkt in een bagel. Foto: Canva

Een drukte op het symposium en de inauguratie van de nieuwe Lector Eiwittransitie van Van Hall Larenstein te Leeuwarden, Dr. Martina Sura. Het lectoraat onderzoekt micro-organismen in de bodem, in voeding en de mens als katalysator voor de eiwittransitie.

In de eiwittransitie spelen micro-organismen een cruciale rol, volgens Martina Sura. Micro-organismen dragen bij aan een gezonde bodem, gezonde gewassen en uiteindelijk gezonde mensen. Gedurende de middag luidt de samenvatting ‘van grond tot kont’. Naast het onderzoek naar de micro-organismen zelf wil het lectoraat de brug naar de maatschappij slaan. Hiervoor zijn er onderzoeken naar verdienmodellen voor de boer, consumentenacceptatie, hybride voedselontwikkeling en de voedselomgeving.

Corné van Dooren onderstreepte tijdens het symposium, gehouden op 5 oktober 2023, vanuit het Wereld Natuur Fonds de noodzaak van de eiwittransitie zodat we eten binnen de grenzen van wat op de planeet mogelijk is. Dat betekent meer plantaardig eiwit en een kleine hoeveelheid dierlijk eiwit vergeleken met wat de gemiddelde Nederlander nu eet.

Eiwitrijk brood

Twee boeren, actief in de regio, spraken over hoe zij verduurzamen. Een biologisch-dynamische akkerbouwer met een zorgboerderij, Timpelsteed, die met vallen en opstaan eiwitrijke veldbonen in combinatie met tarwe teelt. Van dit tarwemeel met wat veldbonen bakt hij eiwitrijk brood. Natuurboerderij Eytemaheert teelt binnen een gesloten kringloop grasgevoerde Groningse blaarkoppen voor zowel zuivel als vlees. Als demobedrijf wil Eytemaheert aangeven hoe kringlooplandbouw en natuurinclusiviteit kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de sector.

Gezondheid beïnvloeden

The Protein Brewery presenteerde een voorbeeld van micro-organismen als eten. Hun eiwitrijke eetbare schimmel is verkocht aan een Amerikaans bedrijf die het in de vorm van meel verwerkt in een bagel. In Europa zijn dit soort ingrediënten nog niet goedgekeurd en wacht nog een langdurige toelatingsprocedure. Als laatste belichtte dr. Jeroen Maljaars van het Leids Medisch Centrum het effect van verschillende eiwitbronnen op de micro-organismen als darmflora in de mens. Hoe nieuwe eiwitrijke producten de menselijke gezondheid beïnvloeden, is nog weinig onderzocht.

Van grond tot kont

De systeembenadering, van grond tot kont, van het lectoraat komt goed naar voren in de eerste onderzoeken. Bijvoorbeeld in het onderzoek naar het effect van bodemmicro-organismen op de voedingswaarde van het gras en uiteindelijk de melksamenstelling.

In deze onderzoeken is duurzame productie van plantaardige eiwit net zo belangrijk als duurzame dierlijke eiwitproductie. De productie van plantaardige en dierlijke eiwitten is volgens Sura complementair in een voedselsector die in balans is met de natuur.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin