Minister: afgelasten streekmarkt zaak van gemeente

Foto: ANP
Foto: ANP

De vraag of streekmarkten en boerenmarkten wel of niet kunnen doorgaan tijdens de coronacrisis, is aan de gemeenten.

Landbouwminister Carola Schouten zegt in antwoord op Kamervragen van Laura Bromet en Nevin Özütok (beiden GroenLinks) dat streekmarkten kunnen bijdragen aan kringlooplandbouw, door de verkoop via korte ketens.

“Dit laat echter onverlet dat op dit moment volksgezondheideisen voorop staan en dat besluiten over het wel of niet organiseren van streekmarkten bij de gemeenten en/of veiligheidsregio’s liggen”, aldus Schouten.

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer