Skip to content

Nederlands rundvlees: op is op

Updated on:
Business
Column
Veehouders in Nederland investeren in onder meer duurzame stallen en dierenwelzijn. - Foto: Herbert Wiggerman - Foto: Herbert Wiggerman

Veehouders in Nederland investeren in onder meer duurzame stallen en dierenwelzijn. - Foto: Herbert Wiggerman

Nederlandse regels maken onze producten duurder en duurder. Voor exportproducten is het van belang dat de productiewijze en de kwaliteit – bij vlees ook die van het slachten en verwerken – van onbetwist niveau is.

In 2014 twijfelde de staatssecretaris van landbouw daar openlijk aan. Sharon Dijksma liet via de media weten dat de controle op slachterijen ver onder de maat was. Het gevolg was een boycot op Nederlands vlees. Er kwam meer geld. De argwaan bleef, want dat extra toezicht zou vast nodig zijn.

Nederland voert als eerste nieuwe EU-regels in

Per 14 december wordt de zoveelste reeks nieuwe maatregelen van kracht op slachterijen. Het betreft Europese regels, maar geen enkele lidstaat voert ze nu al in. Nederland wel. Slachterijen moeten flinke investeringen doen en de eerste rundveeslachterij legt per 1 januari het bijltje of beter gezegd de messen er al bij neer.

Ondertussen neemt de invoer van rundvlees sterk toe. Geslachte runderen komen ons land binnen om uitgesneden te worden voor Nederlandse consumenten. Ook ambachtelijke slagers krijgen steeds vaker vlees van koeien die nooit in Nederland gegraasd hebben.

Uitstel van executie

Ik maak me daar, niet alleen vanuit eigenbelang, grote zorgen om. Al jaren investeren veehouders – ten koste van eigen marge – in duurzame stallen, biodiversiteit, dierwelzijn, antibioticareductie, milieumaatregels, et cetera. Op rundvleesgebied leidt dit slechts tot uitstel van executie.

We verwijten burgers dat zij voor goedkoop kiezen, maar zijn zij zich wel voldoende bewust? We verwijten retailers en horecaslagers dat zij vlees importeren, maar bieden wij hen wel een constante kwaliteit tegen een concurrerende prijs?

Fataal ongelijk speelveld

Al decennia wordt onze kostprijs kunstmatig opgehoogd door de leiders van ons land. Dit beleid leidt ons naar de afgrond en maakt acties noodzakelijk.

Ik vraag me oprecht af of al die verantwoordelijke bewindslieden en volksvertegenwoordigers ons voor ons land fatale ongelijke speelveld wel of niet doelbewust op hun geweten hebben. Een ding weet ik zeker: ik zou in hun plek geen oog meer dichtdoen.

Snel delen

Afbeelding
Anita Heijdra

Vleesveehouder

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin