Nieuwe Kamer, nieuwe kansen

Thom van Campen (VVD) tijdens de beëdiging als lid van de Tweede Kamer. - Foto: ANP
Thom van Campen (VVD) tijdens de beëdiging als lid van de Tweede Kamer. - Foto: ANP

Terwijl de kabinetsformatie in een complete impasse lijkt te zijn verzand, gaat het gezegde ‘nieuwe ronde, nieuwe kansen’ , wel op in de landbouwcommissie van de Tweede Kamer. Landbouwthema’s krijgen vooral over rechts vorm.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat lijkt zeker op te gaan voor de landbouwcommissie van de Tweede Kamer. Terwijl de formatie van een nieuw kabinet met de nieuwe onthullingen van RTL Nieuws over de informatieverstrekking door het kabinet een nieuw dieptepunt heeft bereikt, gaat de landbouwcommissie in de Tweede Kamer letterlijk enthousiast van start.

De landbouwcommissie kent veel nieuwe gezichten:

  • Thom van Campen (VVD),
  • Derk Boswijk (CDA),
  • Pieter Grinwis (ChristenUnie),
  • Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie),
  • Leonie Vestering (Partij voor de Dieren)
  • Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging).

Deze Kamerleden vormen een enthousiaste club en storten zich op het landbouwdossier. SP‘er Sandra Beckerman en PVV‘er Edgar Mulder zijn weliswaar niet nieuw in de Tweede Kamer, maar zij zijn wel nieuw op het landbouwdossier. Alleen Tjeerd de Groot (D66), Laura Bromet (GroenLinks), Roelof Bisschop (SGP) en Dion Graus (PVV) richtten zich in de vorige termijn ook op het landbouwdossier.

Halvering veestapel

De nieuwe gezichten brengen nieuwe mogelijkheden met zich mee. Terwijl duidelijk was dat CDA‘er Jaco Geurts en VVD‘er Helma Lodders best moeite bleken te hebben om samen te werken met Tjeerd de Groot na zijn uitspraken over halvering van de veestapel, lijkt de nieuwe club het vizier wat meer vooruit te richten. Moties worden breed ondertekend: een motie van Boswijk om vrijwillig bos te kunnen planten op landbouwgrond werd bij indienen al door zeven partijen ondertekend: van SGP, VVD en BBB tot GroenLinks, D66 en ChristenUnie. Ook op andere terreinen weten D66, VVD en CDA elkaar opvallend vaak te vinden. Op het gebied van mest vinden CDA, SGP, VVD en BBB elkaar bij een motie om naast verplichte grondgebondenheid of verplichte mestverwerking een tussenvorm toe te staan van mestverwerking en mestplaatsing op eigen grond.

Samenwerking

De nieuwe generatie politici zoekt in de eerste weken van hun carrière in de Haagse arena de samenwerking al opvallend vaak op. Moties worden niet ingediend om vervolgens te gaan zoeken naar een meerderheid, maar in de wandelgangen wordt voor indienen van de motie al gewerkt aan een brede ondersteuning – en daarmee ondertekening van de moties. Met de moeizame onderhandelingen over de vorming van een nieuw kabinet, zou de start van de landbouwcommissie zomaar een voorbode kunnen zijn van de werkwijze voor de komende kabinetsperiode: zoek samenwerkingen waar dat kan en grijp ze aan.

De samenstelling van de Tweede Kamer zorgt daarbij wellicht voor een iets minder groen en op dierenwelzijn gericht beleid dan de vorige kabinetsperiode. De ‘diervriendelijke meerderheid’, waar Marianne Thieme destijds enthousiast over was, is verdwenen. Want hoewel nieuwe partijen als Volt en Bij1 op deze thema’s vooral links blijken te stemmen, zorgt de groei van FvD en de komst van JA21 dat de landbouwthema’s vooral over rechts vorm krijgen.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.