Doorgaan naar artikel

Onderzoek naar precisiefermentatie op boerenbedrijven

Precisiefermentatie is een techniek die de laatste tijd veel aandacht krijgt.

Geüpdatet op:
Achtergrond
Food
Productie van melkeiwitten via precisiefermentatie op boerenbedrijven is niet iets wat we de komende jaren kunnen verwachten. Er zijn nog veel stappen die genomen moeten worden. Foto: Canva premium

Productie van melkeiwitten via precisiefermentatie op boerenbedrijven is niet iets wat we de komende jaren kunnen verwachten. Er zijn nog veel stappen die genomen moeten worden. Foto: Canva

Precisiefermentatie is een techniek die de laatste tijd veel aandacht krijgt.

Het kan gebruikt worden voor de productie van melkeiwitten, zonder dat er een koe aan te pas komt. Micro-organismen zijn hierbij kleine ‘fabriekjes’ die door fermentatie de gewenste eiwitten kunnen maken. Maar hoe ziet de productie van deze eiwitten er in de toekomst uit? Kan de productie ook plaatsvinden op (voormalig) boerenbedrijven? Het is een relevante vraag in onderzoek naar de technologie.

Lees meer over precisiefermentatie voor de productie van melkeiwitten: Micro-organismen als nieuwe fabriekjes van melkeiwitten

“De technologie lijkt misschien iets voor grote biotech-bedrijven, maar het is niet iets wat alleen voor die bedrijven zou passen. We kunnen ook kijken naar implementatie in de huidige keten”, dat zei Etske Bijl, assistent professor op Wageningen University & Research (WUR) en projectleider van het project Diervrij melkeiwit tijdens een webinar georganiseerd door WUR. De titel was ‘Innovating traditions: futures for dairy farmers’. Hoe zou de technologie bijvoorbeeld naar boerenbedrijven gebracht kunnen worden? Volgens Bijl kun je denken aan dat boeren gewassen telen waaruit de nutriënten gebruikt kunnen worden voor de groei van de micro-organismen. Ook kan de fermentatie plaatsvinden op boerderij-niveau, waarbij de bioreactors (fermentatievaten) op de boerenerven komen te staan. Hybride modellen zijn ook een mogelijkheid.

Technische kant van precisiefermentatie

Aan de technische kant van precisiefermentatie valt nog veel te onderzoeken. Zo zijn onderzoekers binnen het project Diervrij melkeiwit bezig met hoe duurzaam de productie is, wat je het beste kunt doen met de restproducten uit de fermentatie, wat de maximale opbrengst is, en meer. Zo moet via een LCA (Life Cycle Analysis) duidelijk worden wat de duurzaamheid van de eiwitten is. Factoren als de koolstofbron, het energiegebruik, efficiency en gebruik van reststromen zijn hierin de meest bepalende factoren en moeten daarom in kaart worden gebracht.

We willen onderzoeken welke verschillende typen boeren en consumenten er zijn en wie er open staan voor precisiefermentatie

Daarnaast is er ook aandacht voor de maatschappelijke kant. Zouden boeren deze technologie kunnen omarmen; zouden ze de productie op hun boerenerven willen laten plaatsvinden? Zoë Robaey, universitair hoofddocent Ethics of Technology gaat zich hiermee bezig houden. “Er zit spanning tussen innovaties en tradities, zowel bij boeren als bij consumenten. We willen onderzoeken welke verschillende typen boeren en consumenten er zijn en wie er open staan voor precisiefermentatie.” Onderzoeksresultaten zijn er nog niet, maar als Robaey een inschatting moet maken, denkt ze dat jonge boeren wellicht geïnteresseerd zouden zijn. Ook spreekt het boeren die bezorgd zijn over dierenwelzijn wellicht aan.

Starten van proefboerderij

Nieuwe productiemethoden plaatsen op boerenerven speelt breder dan alleen voor melkeiwitten. Ook voor kweekvlees is dit een onderwerp en zijn er initiatieven om te onderzoeken wat de mogelijkheden hier zijn. Onder andere RESPECTfarms houdt zich hier mee bezig. Onlangs werd hier een visiefilm over gepubliceerd die beleidmakers, onderzoekers en boeren meer inzicht kan geven in alternatieve productiemethoden binnen de landbouw. Doel is om een proefboerderij te starten om de haalbaarheid van de plannen te toetsen.

De productie van melkeiwitten via precisiefermentatie op boerenbedrijven is niet iets wat we de komende jaren kunnen verwachten. Er zijn nog veel stappen die genomen moeten worden. Ook moet nog wettelijke goedkeuring worden verkregen. Desondanks is het een veelbelovende technologische innovatie met veel mogelijkheden tot duurzame en diervriendelijke eiwitproductie, aldus Etske Bijl.

Lees ook: Kweekvlees straks naast de Limousin-koeien

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin