Pleidooi voor gentechniek in biolandbouw

Foto: ANP
Foto: ANP

Om de Europese doelen te halen kan het in de biologische landbouw niet zonder moderne gentechniek.

De Europese Unie moet daarom het verbod op gebruik van veredelingstechnieken opheffen. Daarvoor pleit een groep wetenschappers, waaronder enkele van Wageningen UR.

In haar zogeheten Farm-to-Fork-strategie mikt de Europese Unie op een veel groter aandeel biolandbouw en bioproducten. In 2030 zou een kwart van het areaal bio moeten zijn. Dat geeft opbrengstdaling, aldus de wetenschappers. Om die te compenseren, zal elders in de wereld extra landbouwgrond in gebruik genomen moeten worden. Dat gaat ten koste van natuur, biodiversiteit en klimaat. Per saldo zou de uitbreiding van het bio-areaal in Europa dan niet tot verduurzaming van de voedselvoorziening leiden.

De wetenschappers pleiten in een publicatie in Trends in Plant Science voor gebruik van moderne biotechnologie en veredelingstechnieken, zoals gene editing. Bij die techniek wordt geen vreemd DNA gebruikt om planten sterker te maken.

Oppewal
Johan Oppewal Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.