Reacties uit food- en agrisector op plannen nieuwe regeringspartijen

16-12-2021 | |
In de foodsector is blijdschap over het afschaffen van btw op groente en fruit. - Foto: ANP
In de foodsector is blijdschap over het afschaffen van btw op groente en fruit. - Foto: ANP

Enthousiasme over het einde van btw op groente en fruit, maar ook onbegrip over de suikertaks. Dat zijn de reacties vanuit de food- en agrisector op de plannen van de nieuwe regeringspartijen. Boerenorganisaties maken zich zorgen over de plannen om sneller stikstofuitstoot te verminderen en twijfelen over de haalbaarheid daarvan.

Uit het woensdag 15 december gepubliceerde coalitieakkoord blijkt dat er aandacht is voor preventie en een gezonde levensstijl, om vermijdbare gezondheidsverschillen aan te pakken. Maatregelen die daaruit voortvloeien zijn de door velen gewenste btw-verlaging op groente en fruit – naar 0% – en invoering van de suikertaks; belasting op suikerhoudende dranken.

Cosun kritisch op suikertaks

Agrifood-coöperatie Cosun juicht de 0% btw op groente en fruit toe, maar begrijpt het instellen van de suikertaks niet. “Een frisdrankentaks is een zeer eenzijdige maatregel die niet veel effect heeft op het voedingspatroon van mensen”, stelt Andries Olie, duurzaamheidsmanager bij Cosun. “Positief stimuleren werkt vele malen beter. Met een brede aanpak bereik je meer.”

Supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is positief over de coalitieplannen voor gezonde voeding. Ook geeft CBL aan dat de branche zich al jaren inzet voor het verhogen van de transparantie over duurzaamheid en diervriendelijkheid van producten en wens om boeren een eerlijke prijs te betalen.

GroentenFruit Huis, de belangenvereniging voor groente- en fruithandel, maakt zich al langer hard voor 0% btw op groente en fruit. De organisatie noemt het een ‘verstandig besluit’, omdat ‘iedereen de mogelijkheid moet hebben om te kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl ongeacht zijn of haar inkomen’.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) noemt het coalitieakkoord ‘een mooi vertrekpunt dat perspectief biedt’. “Het akkoord bevat ambities op belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, de energietransitie en gezondheid die wij delen. Positief is ook de aandacht voor bedrijven en het vestigingsklimaat voor ondernemers. Daarnaast heeft het nieuwe kabinet oog voor het belang van Europese samenwerking. Graag gaan wij met de nieuwe regering in gesprek over de verdere uitwerking van het akkoord.”

ODE-heffing

De FNLI is tevreden over de loskoppeling van de ODE-heffing (Opslag Duurzame Energie) op elektriciteit van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE++). “Dit biedt onze leden die energie-intensief zijn meer kansen om te verduurzamen”, stelt de federatie. “In de uitwerking is het wel belangrijk dat er naast de maatwerkafspraken met de top 20-bedrijven, ook aandacht is en blijft voor financiële instrumenten voor bedrijven buiten deze groep. Er is aandacht voor de energietransitie en de investeringen in een goede energie-infrastructuur, maar die aandacht moet niet alleen naar de grootschalige industriegebieden gaan. Bedrijven in de voedingsmiddelensector zijn verspreid door heel Nederland. De energieinfrastructuur ook in de regio’s op orde zijn.”

Boeren: zorgen om stikstof

Boerenorganisaties maken zich zorgen over de plannen van de nieuwe coalitie om sneller stikstofuitstoot te verminderen. Positief noemen verschillende organisaties het verminderen van kunstmestgebruik en dat ze meer organische mest kunnen uitrijden.

LTO Nederland noemt de verhoging van de klimaat- en stikstofdoelen van 50% uitstootreductie in 2030 onrealistisch. LTO betreurt dat de uitvoeringskosten voor het beoogde gebiedsgerichte beleid hoger worden dan het bedrag dat beschikbaar is voor verduurzaming van stallen.

Toch ziet LTO-voorzitter Sjaak van der Tak ook positieve punten. “Er komt geen van bovenaf opgelegde zonering zoals sommige onzalige adviezen voorstelden. Er komt geen massale onteigening. Er komt geen halvering van de veestapel.” Bovendien vindt LTO dat de plannen van de coalitie moeten worden doorgerekend, zodat in het beleid rekening kan worden gehouden met het inkomen van boeren.

Medeauteur: Lydia van Rooijen

Vos
Petra Vos Redacteur


Beheer