Snel planning voor btw-verlaging groente en fruit

25-01 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

Duidelijkheid over de invoering van de belastingverlaging op groente en fruit laat niet lang op zich wachten.

De techniek bij de Belastingdienst zal dit niet in de weg zitten, stellen het betrokken ministerie en GroentenFruit Huis, de belangenorganisatie voor de handel.

De staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de staatssecretaris van Financiën spreken elkaar binnenkort over de voortgang van de invoering van de btw-verlaging, geeft een woordvoerder van VWS aan. Daarbij horen ook de belasting op suikerhoudende frisdranken en een bredere suikertaks. “De afspraken hierover, zoals opgenomen in het coalitieakkoord, zijn helder. Er is alleen nog geen planning vastgesteld over de uitvoering.”

Het ministerie van VWS en het ministerie van Financiën geven de praktische uitvoering en planning van deze afspraken vorm. Zorgvuldige uitvoering is een belangrijke factor, maar snelheid ook. “Bij dit soort maatregelen, die bedoeld zijn om de volksgezondheid te verbeteren, is tempo houden natuurlijk essentieel.”

Verhoging wel mogelijk

Het is te vroeg om te somberen over of vooruit te lopen op de btw-verlaging op groente en fruit. Dat zegt een woordvoerder van VWS, nu erg geluiden rondzingen dat de Belastingdienst het technisch niet voor elkaar heeft en voorlopig ook niet krijgt. Dat ICT-argument wordt al jaren gebruikt, geeft het GroentenFruit Huis aan. “Het is dan opmerkelijk dat er in de afgelopen jaren nog geen voorbereidingen zijn getroffen om een dergelijke btw-verlaging wel technisch mogelijk te maken. De btw-discussie over groente en fruit speelt immers al jaren. Het is ook bijzonder dat het kennelijk wel vrij eenvoudig was om de btw van 6% naar 9% te verhogen op 1 januari 2019, maar dat een verlaging technisch niet mogelijk zou zijn.”

Vergelijking met mondkapjes

Ook hoogleraar Redmar Wolf van de Rijksuniversiteit Groningen verklaarde dat een btw-verlaging op groente en fruit naast zeer nuttig ook wel degelijk mogelijk is, stelt het GroentenFruit Huis. Ter vergelijking schetst de belangenorganisatie dat het systeem van de Belastingdienst kennelijk wel het btw-tarief op mondkapjes kon verlagen van 21% naar 0%, zoals in het voorjaar van 2020 is gebeurd. “Het lijkt ons hoogst onwaarschijnlijk dat dit niet mogelijk is voor een duidelijk af te bakenen productgroep als groente en fruit, waar geen verwerkingsslag op toe is gepast.”

CBL: zo min mogelijk belasting op voedsel

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) roept de Belastingdienst op om het verlagen van de belasting op groente en fruit met prioriteit aan te pakken. “Het is jammer dat de systemen hier niet op toegerust blijken te zijn.”

Wat het CBL betreft kan de belasting op voedsel niet laag genoeg zijn. “Wij vinden dat een eerste levensbehoefte als voedsel helemaal niet kunstmatig duurder gemaakt moet worden met belastingen, zoals btw of accijnzen”, stelt een woordvoerder. “De overheid incasseert heel veel belastinggeld op voedsel dat in de Schijf van Vijf staat. We zouden graag zien dat deze belastinginkomsten benut worden voor iets goeds als voedselonderwijs, wat volgens ons betreft een noodzakelijke toevoeging aan het curriculum is.”

De Europese ministers van Financiën zijn onlangs overeen gekomen dat een 0% btw-tarief op productgroepen zoals groente en fruit mogelijk moet zijn. Als hier officieel door alle betrokken EU-instellingen een klap op is gegeven, moet dit technisch worden mogelijk gemaakt door de Belastingdienst.

Vos
Petra Vos Redacteur


Beheer