Suikertaks, frisdrank en overgewicht

04-03 | |
Seegers
Pieter Seegers Fiscalist
Foto: ANP
Foto: ANP

De oproep om een frisdrank- of suikerbelasting in te voeren komt met grote regelmaat terug.

Een aantal wetenschappers, schrijvers en politieke partijen wil deze heffing in gaan voeren om overgewicht te bestrijden. Best wel vreemd, deze oproep. De frisdrankbelasting bestaat al, terwijl de suikerbelasting per 1 januari 1993 juist is afgeschaft.

Frisdrankbelasting

De frisdrankbelasting is ‘oud bier’. De heffing bestaat al zo’n vijftig jaar en is in 1972 ingevoerd. Vroeger onder de naam accijns, vanaf 1993 onder de naam ‘verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken’. Hiermee wordt belasting geheven op bijvoorbeeld vruchten- en groentesap, mineraalwater en limonade. Het tarief is ongeveer 9 cent per liter. En de jaarlijkse opbrengst van de belasting is ruim € 250 miljoen. Deze belasting is ingevoerd om geld in het laatje te brengen bij de Staat. Andere redenen zoals de volksgezondheid waren toen niet aan de orde. Vandaar dat ook mineraalwaters worden belast. In de verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen wordt nu gepleit voor de invoering van een ‘suikertaks’. Het is niet altijd duidelijk of daarmee nu een algemene suikerbelasting wordt bedoeld of een belasting op de suiker in frisdranken.

Suikergehalte bepalen

De frisdrankbelasting is op 1 januari 1993 gehandhaafd terwijl op hetzelfde moment de suikerbelasting werd afgeschaft. Die suikerbelasting was een belasting op suiker én suikerhoudende producten. Reden voor de afschaffing was dat het heel erg lastig was om het suikergehalte in producten te bepalen, met name van samengestelde producten. Verder was het assortiment suikerhoudende producten ook toen erg groot. Bij iedere levering van suikerhoudende producten vanuit een andere lidstaat van de Europese Unie in Nederland zou de afnemer zelfstandig aangifte moeten doen van niet alleen de hoeveelheid en de soort goederen, zoals bij alcoholvrije dranken, maar ook van het suikergehalte dat van product tot product zeer varieert en in een laboratorium moet worden vastgesteld.

Overgewicht tegengaan is een goede zaak, maar een suikerbelasting is daarvoor niet het goede instrument

Ook gelet op het grote aantal potentiële belastingplichtigen was de conclusie van het kabinet toentertijd dat de belasting op suiker en suikerhoudende producten na 1 januari 1993 niet moest worden voortgezet. Deze argumenten gelden nog steeds. Overgewicht tegengaan is een goede zaak, maar een suikerbelasting is daarvoor niet het goede instrument. Dan kun je beter het tarief van de frisdrankbelasting verhogen en mineraalwaters daarvan vrijstellen.Beheer