Doorgaan naar artikel

Varkensvlees wordt minimaal 20% milieuvriendelijker

De CO2-voetafdruk van varkensvlees kan in West-Europa in 2030 gemiddeld minimaal 20% omlaag.

Geüpdatet op:
Nieuws
Sustainable food
varkensvlees milieuvriendelijker

De varkensketen zal ook milieuvriendelijker worden, schrijft Rabobank. Foto: Canva

De CO2-voetafdruk van varkensvlees kan in West-Europa in 2030 gemiddeld minimaal 20% omlaag.

De belangrijkste manieren om dit te bereiken zijn innovaties op gebied van het varkensvoer en mestbehandeling. Veel maatregelen om de milieubelasting te verlagen bestaan reeds of worden zelfs al toegepast. Dit schrijft Rabobank in een studie over de CO2-voetafdruk van varkensvleesproductie.

De varkensketen zal ook milieuvriendelijker worden, schrijft de bank. Overheidsmaatregelen, maar zeker ook de markt sturen hierop aan. De basis is het Klimaatakkoord van Parijs. In Europa is afgesproken dat de emissie van broeikasgassen in 2030 tenminste 55% lager moet zijn dan in 1990. De veehouderij dient ook bij te dragen om de doelen te halen.

CO2-voetafdruk per kilo varkensvlees 22% kleiner

Rabobank verwacht dat de CO2-voetafdruk per kilo varkensvlees op boerderijniveau in 2030 minstens 22% kleiner is dan in 2020. Daarbij wordt uitgegaan dat 100% soja wordt gevoerd waarvoor geen regenwoud is gekapt, dat meer gebruikgemaakt wordt van lokaal geproduceerde grondstoffen en een groter gebruik van bijproducten in het voer. Tenslotte draagt een hogere groei en een lagere voederconversie van de varkens bij aan verlaging van de milieubelasting, volgens de studie.

Van de totale reductie wordt 8% verkregen door aanpassingen die al lopen, zoals het gebruik van groene energie en stijging van de productiviteit. Sommige landen gaan over de reductie van 22%. Nederland is daarvan een voorbeeld. In Nederland verwacht de varkensketen de CO2-voetafdruk van varkensvlees 40 tot 50% te kunnen verkleinen in 2030.

Varkensvoer en mest

Varkensvoer (productie, transport, bewerkingen en landgebruik) zijn oorzaak van 48% van de CO2-uitstoot van varkensvlees. De emissies uit mest, energie en fermentatie zijn voor 40% verantwoordelijk voor de uitstoot. De resterende 12% ontstaat nadat de varkens het bedrijf verlaten. Per land zijn de verschillen fors. In Nederland is voer voor de helft tot 65% verantwoordelijk voor de CO2-emissie. Ook tussen bedrijven zitten grote verschillen, bijvoorbeeld als gevolg van mestopslag.

De drie meest effectieve manieren om de milieubelasting van voer te verlagen zijn: het uitsluiten van soja waarvoor regenwoud is gekapt, meer bijproducten in het voer en het voeren van resten uit de humane sector. Tenslotte speelt beter management en genetische vooruitgang een rol. In Nederland daalde de voerconversie afgelopen tien jaar 4%.

Snel delen

Kees van Dooren
Kees van Dooren

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin