Skip to content

Veel zieken onder keuringsmedewerkers slachthuizen

Updated on:
Politiek & Beleid
Nieuws
Foto: Michel Zoeter

Foto: Michel Zoeter

Een belangrijk deel van de controleurs in slachthuizen zit ziek thuis. 1 op de 5 medewerkers van KDS (Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector) zit momenteel ziek thuis. Bij de NVWA is het ziekteverzuim onder medewerkers die op slachthuizen werken 15,8%. Normaal ligt dit op 7%.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. KDS ondersteunt NVWA bij keuringen in slachthuizen.

Halvering verplichte monstername

De NVWA schaalt haar werkzaamheden af vanwege de verminderde beschikbaarheid van personeel als gevolg van de coronamaatregelen. “Zo wordt op de slachthuizen de NVWA-inzet met name op de keuringswerkzaamheden gericht en heeft afschaling van tactische toezichtswerkzaamheden plaatsgevonden. De verplichte monstername in het kader van het Nationaal Plan Residuen zal vanaf maandag 30 maart a.s. worden gehalveerd bij slachthuizen”, schrijft Schouten. De monstername op het primaire bedrijf en bij import is begin vorige week al gestopt. Ook de monstername Verordening microbiologische criteria (VMC) wordt voorlopig gestaakt. De fysieke scrapie-onderzoeken van de NVWA worden omgezet in administratieve controles en nieuwe aanvragen worden voorlopig niet in behandeling genomen. NVWA maakte al bekend dat de exportcertificering voor fok- en gebruiksdieren van bepaalde diersoorten is stopgezet.

NVWA kan een slachterij stilleggen als niet aan richtlijnen wordt voldaan

Medewerkers zijn bezorgd

Medewerkers van slachthuizen zijn bezorgd over hun gezondheid. De minister zegt dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgever dat op het bedrijf ook wordt voldaan aan de RIVM-voorschriften met betrekking tot corona. “De NVWA heeft de slachthuizen hier per brief uitdrukkelijk op gewezen”, aldus Schouten. Als de NVWA constateert dat een bedrijf zich niet aan de richtlijnen houdt, zal de dienstverlening door de NVWA worden opgeschort. Als er niet gekeurd wordt, kan het slachtproces ook niet doorgaan.

PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand vroeg Schouten ook of ze bereid is om fokbeperkingen op te leggen om te voorkomen dat stallen overvol zullen raken als door de coronacrisis de slachtcapaciteit afneemt. Schouten wil hier nog niet op reageren.

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin