Skip to content

Verlies bij Oatly neemt weer toe

Haverdrankproducent Oatly zag in het tweede kwartaal van 2023 het verlies weer toenemen.

Oatly verkocht in het tweede kwartaal van 2023 125 miljoen liter aan haverdrank en -yoghurt. - Foto: Oatly

Oatly verkocht in het tweede kwartaal van 2023 125 miljoen liter aan haverdrank en -yoghurt. - Foto: Oatly

Haverdrankproducent Oatly zag in het tweede kwartaal van 2023 het verlies weer toenemen.

Nadat het resultaat onder de streep in het eerste kwartaal verbeterde, is in het tweede kwartaal van 2023 een verslechtering te zien. Het nettoverlies bedroeg bijna $ 87 miljoen, vergeleken met een nettoverlies van $ 72 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De producent heeft als doel om volgend jaar een positieve aangepaste ebitda te bereiken. Aangepaste ebitda staat voor het resultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en afboekingen. Daarbij worden evenmin herstructureringskosten of waardevermindering van activa die te koop worden aangeboden, meegerekend. In de afgelopen drie maanden bedroeg dit resultaat -$ 52,5 miljoen, een kleine verbetering ten opzichte van de -$ 53,4 miljoen van vorig jaar. Desondanks zegt het bedrijf op de goede weg te zitten richting zwarte cijfers in 2024.

Omzet haverproducten groeit 10%

De omzet uit de haverproducten groeide met 10%. Dat kwam voor het grootste deel door hogere prijzen maar ook het verkochte volume nam met ruim 3% toe. Oatly verkocht 125 miljoen liter aan haverdrank en -yoghurt.

Ongeveer de helft daarvan wordt verkocht in de EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika)-regio. Deze regio is de enige waar de aangepaste ebitda al positief uitkomt. De ebitda kwam ook hoger uit, hoewel er meer kosten waren, Onder andere voor marketing, oftewel ‘vraag-genererende investeringen’, zoals de CEO het in een toelichting noemt.

Oalty wil versimpelen en kosten besparen

Oatly nam eerder al maatregelen om de onderneming te versimpelen en kosten te besparen. Nadat EMEA en de Amerika’s hiervan al onderdeel waren, worden de pijlen nu op Azië gericht. De omzet liep daar terug met 15% en het ebitda-verlies verdubbelde.

Volgens de producent zijn consumenten zich daar, na afloop van de covid-periode, anders gaan gedragen dan voorspeld. Daarom komt er meer focus op de kernactiviteiten, een vereenvoudiging van het productportfolio en een verlaging van de kosten in die regio.

Snel delen

Carolien Kloosterman
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin