VLOG-kaas blijft bonusproduct in de markt

De ene verwerker stopt deels met VLOG-melk, de andere doet er juist een schepje bovenop. Melkveehouders snappen het niet meer. De markt beloont echter nog steeds voor VLOG-waardig product, zo blijkt.

FrieslandCampina stopt met VLOG in Workum, bij DOC Kaas in Hoogeveen is er volgens sommige leden twijfel over voortgaan met VLOG, maar Bel Leerdammer betaalt met ingang van het nieuwe jaar juist een kwartje per 100 kilo extra voor VLOG-melk. Wat is er aan de hand met VLOG?

VLOG-melk steeds meer de standaard

VLOG-melk – geproduceerd zonder gebruik van genetisch veranderd voer – wordt nog steeds meer de standaard bij de productie van vooral kaas voor de Duitse markt (en ook voor een reeks andere markten/afnemers in Europa). Toch wordt er ook nog altijd een aardige plus betaald voor VLOG-gecertificeerde kazen, zo geven handelaren aan.

VLOG-kaas, ook foliekaas, levert een bonus op van 10 tot 20 cent per kilo, en steeds meer partijen vragen er naar, ook kaasraspers en andere verwerkers. De € 1,00 per 100 kilo extra die bij de meeste bedrijven wordt betaald bovenop de standaard melkprijs, moet dus prima uit kunnen. De meeropbrengst van het eindproduct is veel hoger.

Meer afwegingen dan alleen extra melkgeld

Bij de vraag of een bedrijf of een bepaalde vestiging doorgaat met VLOG, zoals FrieslandCampina in Workum, spelen echter meer afwegingen dan alleen het extra melkgeld dat moet worden betaald. In het geval van de ruim 80 melkveehouders die per juni moeten stoppen met VLOG, bespaart FrieslandCampina op jaarbasis misschien € 1 miljoen (uitgaande van een melkplas van 100 miljoen kilo).

Als Workum echter kan stoppen met VLOG, bespaart dat evenwel veel meer kosten op andere punten. Er hoeft geen productielijn meer worden vrijgehouden of gewisseld, met alle bijkomende besparingen van dien, het scheelt kosten bij het ophalen van de melk en dergelijke. Workum kan weer gewoon ouderwets ‘stampen’.

Sturend optreden vanuit marketing

Bovendien, als er geen vraag is naar VLOG-kaas van een bepaalde vestiging, hoeft dat nog niet te liggen aan gebrek aan interesse vanuit de markt. Bij een internationaal bedrijf kan vanuit de marketing ook heel sturend worden opgetreden. En gewone (folie)kaas doet het momenteel ook niet slecht in de markt.

Calculerende supermarkten

Verder zijn er toch ook weer calculerende supermarkten. Lidl bijvoorbeeld legt soms toch weer gewone kaas in het Duitse schap, zo is de ervaring. Een product goedkoper kunnen aanbieden blijft een sterke drijfveer. Er zijn altijd consumenten die dan niet op het logootje letten.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.