Skip to content

Wunnekink stapt op als voorzitter FrieslandCampina

Erwin Wunnekink stapt na ruim drie maanden op als voorzitter van zuivelcoöperatie FrieslandCampina.

Updated on:
Bedrijven
Analyse
Wunnekink FrieslandCampina premium

Foto: Anton Kappers

Erwin Wunnekink stapt na ruim drie maanden op als voorzitter van zuivelcoöperatie FrieslandCampina en als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal FrieslandCampina (RFC).

Hij wordt voorlopig opgevolgd door de huidige vicevoorzitter Sandra Addink-Berendsen. Wunnekink geeft aan terug te treden in het belang van de coöperatie en verwijst naar de onrust in zowel de coöperatie als in de sector.

‘Blik moet vooruit’

Wunnekink benadrukt dat zijn vertrek niet te maken heeft met de gang van zaken in de onderneming. De blik moet weer vooruit, geeft hij aan. “We zijn nu vooral met elkaar aan het vechten over procedures en inspraak. We moeten juist naar buiten kijken en aan de slag met nieuwe plannen. De verdeeldheid en onrust moeten stoppen. Ik word door te veel mensen geassocieerd met oude cultuur. Als mijn vertrek bij kan dragen aan een oplossing zodat we weer vooruit kunnen, dan treed ik terug.”

Erwin Wunnekink. - Foto; FrieslandCampina
Erwin Wunnekink. - Foto; FrieslandCampina

Incidentenreeks

Het vertrek van Wunnekink is een voorlopig dieptepunt in een reeks van incidenten binnen FrieslandCampina. Het kersverse Brabantse bestuurslid Frans van den Hurk stapte nog geen drie weken geleden op omdat hij zich niet kon vinden in het beleid. Van den Hurk wil zijn vertrek niet nader toelichten, maar dat het rommelt, werd opnieuw duidelijk. In 2019 was er al een groep bezorgde boeren binnen de zuivelcoöperatie die vond dat de oude bestuursgarde van voor 2015 weg moest. Die werden mede verantwoordelijk gehouden voor de onstuimige groei van de melkveestapel, die leidde tot de invoering van fosfaatrechten. Daarover lopen nog steeds procedures en bestaat nog altijd veel ontevredenheid. Dat wordt de langer zittende bestuurders zoals Wunnekink aangerekend. Ook het stikstofbeleid leidt tot veel onvrede, onder aanvoering van Farmers Defence Force. Dat leidde ertoe dat het zuivelbedrijf zich terug moest trekken uit bestuurlijk overleg over stikstofmaatregelen. Een blokkade van het hoofdkantoor werd maar net voorkomen.

Resultaten

Het vertrek van beide bestuurders kan niet los worden gezien van de resultaten van RFC. In 2020 kon RFC voor het eerst in zijn bestaan geen nabetaling uitbetalen. Dat de leden zelfs een (relatief klein) voorschot terug moesten betalen, is niets minder dan een enorme (communicatie)flater. Tegelijkertijd was er een financieel directeur die met een flink bonus moest vertrekken.

Sowieso is er veel aan te merken op de communicatie naar de leden. FrieslandCampina betaalde over de afgelopen jaren een meer dan bovengemiddelde melkprijs uit. Dat beeld wordt keer op keer verstoord door allerlei maatregelen die als onnodige regelzucht worden ervaren door in ieder geval een aanzienlijk aantal leden. Dat geldt ook voor PlanetProof, dat topman Hein Schumacher heeft omarmd.

Dit jaar is bovendien de discussie over een nieuwe ledenfinanciering tot een uitbarsting gekomen. Er zijn afspraken gemaakt en aangenomen, maar het gemor is nog niet verstomd.

Nieuwe strategie

De resultaten over het eerste halfjaar zijn ook niet met applaus ontvangen. Opnieuw geen nabetaling, maar dat kan nog beter worden nu corona op zijn retour is. Pijnlijk duidelijk werd echter dat het verdienmodel gestut op lucratieve verkoop van kindervoeding in China definitief voorbij is. De grote vraag is nu of er op tijd een nieuwe gouden kip uitgebroed is die het resultaat op peil kan houden. Duidelijk is in ieder geval dat het bestuur en directie met Schumacher voorop flink aan de bak moeten om het vertrouwen terug te winnen. Met klinkende resultaten en een betere communicatie richting leden.

Snel delen

Wim Esselink
Wim Esselink

Voormalig redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin