Agractie: sta streekmarkten weer toe

Agractie roept lokale overheden op om streekmarkten weer door te laten gaan.

Vanwege de coronamaatregelen zijn streekmarkten momenteel verboden. Ze worden, in tegenstelling tot weekmarkten, gezien als evenement, waardoor ze niet toegestaan zijn. Kleinschalige boeren die een belangrijk deel van hun product via streekmarkten verkopen, komen hierdoor in de problemen. Agractie heeft hierover overlegd met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De bevoegdheid om dergelijke markten toe te staan, ligt echter bij gemeenten en veiligheidsregio‘s. Organisatoren van (streek)markten kunnen zich ook tot deze bestuurslaag wenden. Agractie roept de lokale overheden op om de belemmeringen weg te nemen, zodat boeren hun producten (weer) lokaal af kunnen zetten.

Eerder deze week liet ook GroenLinks weten hier voor te zijn.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.