Doorgaan naar artikel

België: biologisch vooral een Waalse aangelegenheid

Binnen België vertonen Vlaanderen en Wallonië grote verschillen als het gaat om biologisch. Beide landsdelen hebben een actieplan en eigen doelen.

Geüpdatet op:
Achtergrond
Agri
Sustainable food
Biologisch varkensbedrijf in het Belgische Ruiselede. België telt bijna ​​​​​​​2.600 biologische landbouwbedrijven. - Foto: ANP premium

Biologisch varkensbedrijf in het Belgische Ruiselede. België telt bijna ​​​​​​​2.600 biologische landbouwbedrijven. - Foto: ANP

Binnen België vertonen Vlaanderen en Wallonië grote verschillen als het gaat om biologisch. Beide landsdelen hebben een actieplan en eigen doelen.

Vooral het landsdeel Wallonië timmert wat bio betreft aan de weg. Vanwege de geringe verstedelijking is er meer ruimte beschikbaar. België telt bijna 2.600 biologische landbouwbedrijven met in totaal ruim 100.000 hectare, waarvan ruim 90% in Wallonië. Voor de periode 2021 – 2030 zet het Waalse gewest met Plan Bio 2030 in op 30% biologisch areaal (in 2020 12%), 4.720 biologische landbouwbedrijven en een marktaandeel van 15% voor biologische producten. Hiervoor is een budget van € 30 miljoen vrijgemaakt.

Waalse consument koopt meer bio dan Vlaming of Nederlander

Van de Waalse landbouwbedrijven is 15% biologisch, veel meer dan in Nederland of in Vlaanderen. De Waalse consument besteedt ook veel meer aan bio. Het verschil in bestedingen is 20%.

Toch lijkt na jaren van sterke groei de ontwikkeling nu iets te vertragen, meldt het Belgische statistiekbureau Statbel. Deze vertraging is merkbaar bij de biologische rundveestapel, die in Wallonië in omvang afneemt. De biologische geiten- en pluimveesector blijven zich wel ontwikkelen. Binnen een jaar is het aantal geiten met een vijfde toegenomen en de pluimveestapel met 5,0%.

In Wallonië is het marktaandeel van bioproducten sinds 2017 met de helft gestegen, terwijl Vlaanderen een groei van 12% vertoont, vermeldt het Vlaamse strategische plan. ‘Per hoofd van de bevolking spendeerde de Vlaming in 2021 gemiddeld € 63 aan bioproducten, in Wallonië en Brussel is dat respectievelijk € 126 en € 130.’

Vlaanderen zet in op toename vraag naar bio

Vlaanderen heeft in het voorjaar van 2023 een Strategisch Plan Bio opgesteld voor de periode tot 2027. Dat heeft een veel bescheidener bio-doel: 5% areaal in 2027, tegen 1,6% op dit moment (bijna 10.000 hectare).

Vlaanderen wil niet alleen naar 5% biologisch areaal, het wil in 2027 ook 5% aandeel in de omzet van dierlijke producten, 5% biolandbouwbedrijven, 5% bioconsumptie en 5% bio in overheidscatering. Vijf keer vijf bio is de slogan van het actieplan.

Om dat te bereiken moet de vraag groter worden en de bioketen worden geoptimaliseerd. Daarvoor is onder meer ondersteunende wetgeving nodig, aldus het Vlaamse minister Jo Brouns van economie. Belangrijk aandachtspunt is bovendien onderzoek naar biolandbouw. Vlaanderen steunde de biosector in de afgelopen jaren met € 6 miljoen.

Groter marktaandeel bio in Wallonië dan in Vlaanderen

Het marktaandeel van bio is in Vlaanderen 2,4%, in Wallonië is dat 4,9% (cijfers 2021). Ook hier heeft Vlaanderen een achterstand op Wallonië, op bio-gebied. Niet alleen in absolute cijfers, ook in relatieve. In Wallonië namen de biobestedingen in vijf jaar 87% toe, in Vlaanderen een derde. Walen besteden gemiddeld ruim € 120 per jaar aan bioproducten, Vlamingen de helft daarvan.

De gewone supermarkt is het belangrijkste verkoopkanaal voor bio in Vlaanderen, terwijl in Wallonië de speciaalzaak belangrijker is. Over heel België gerekend is de supermarkt ook het belangrijkste kanaal. Toch gaat minder dan de helft van de bio-omzet langs dat kanaal.

Dit artikel maakt deel uit van een serie over biologische landbouw in de Europese Unie. Lees ook de artikelen over Duitsland, Spanje, Oostenrijk en Denemarken

Snel delen

Image
Tineke Hoekstra

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin