Skip to content

Brits zuivelbedrijf betaalt meer voor dierenwelzijn

Foto: ANP - Foto: ANDY RAIN

Foto: ANP

Het Britse zuivelbedrijf Műller biedt melkveehouders 1 pence (ongeveer 1,7 cent) per liter meer als ze zich committeren aan hogere welzijnseisen. De boeren moeten onder meer toezeggen dat ze geen gezonde stierkalveren meer ruimen.

Om de volledige premie, die geldt voor heel 2020, te ontvangen dienen de rond de 1.600 leden van Műller Direct te voldoen aan vier eisen. Behalve de eis rond stierkalveren gaat het om meedraaien aan monitoring van de gezondheids- en welzijnsprestaties, deelnemen aan een programma om het gebruik van antibiotica verder te reduceren en aan een plan om Johne’s disease ofwel paratbc uit te roeien. De premie wordt in januari 2021 in één keer uitbetaald en kan dan oplopen tot € 23.200 voor een bedrijf dat 2 miljoen liter produceert, berekent Műller.

Financieel voordeel

Rob Hutchinson, directeur melkleveranties: “Om als sector vooruit te komen moeten we ons voortdurend ontwikkelen, zodat we blijven voldoen aan de eisen van onze klanten en de consument. Wij kopen een vijfde van alle melk die op Britse boerderijen wordt geproduceerd. Dat biedt ons een mooie kans, en verantwoordelijkheid, om onze leveranciers aan te moedigen positieve veranderingen door te voeren. Los van het duidelijke financiële voordeel profiteren de boeren ook van de verbeteringen bij de gezondheid en het welzijn van hun kudde. Wijzelf hebben er voordeel van doordat we verzamelde data over de dieren kunnen delen met onze klanten die geen directe relatie met de boeren hebben.”

Snel delen

Afbeelding
Ruud Peijs

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin