Skip to content

De wereld van klimaatneutraal

Hoe je het ook noemt, de Nederlander vindt het belangrijk dat bedrijven werken aan een kleinere CO2-voetafdruk, en zorgdragen voor het milieu.

Updated on:
Column
Sustainable food
Hoe je het ook noemt, de Nederlander vindt het belangrijk dat bedrijven werken aan een kleinere CO2-voetafdruk, en zorgdragen voor het milieu. - Foto: Canva/ChrisSteer premium

Hoe je het ook noemt, de Nederlander vindt het belangrijk dat bedrijven werken aan een kleinere CO2-voetafdruk, en zorgdragen voor het milieu. - Foto: Canva/ChrisSteer

Klimaatneutraal, CO2-neutraal, net-zero, netto-nul-emissie of klimaatpositief… ziet u door de bomen het bos nog? De consument al lang niet meer.

Maar tegelijk vindt de Nederlander het wél belangrijk dat bedrijven werken aan een kleinere CO2-voetafdruk, en zorgdragen voor het milieu.

Het zijn allemaal verschillende termen voor ongeveer hetzelfde, namelijk een forse vermindering van broeikasgassen en de resterende uitstoot compenseren. Steeds meer bedrijven doen dit. Vanwege de druk vanuit het klimaatakkoord Parijs en omdat hun klanten het willen. Het aantal logo’s, certificaten en claims neemt in rap tempo toe.

De definitie mag dan duidelijk zijn, de verschillen tussen al die logo’s en hun certificeerders zijn dat lang niet altijd. Zo zijn de reductie-eisen verschillend per instantie en is het zelfs bij bepaalde instanties mogelijk om een klimaatneutrale certificering te verkrijgen zonder verplicht te werken aan reductie; alleen compensatie is voldoende.

Compensatie duurder, reductie loont

Naar mijn mening gaat het om die reductie. Dat is het fundament om klimaatneutraal te worden. Alleen door reductie komen we op termijn dichter bij het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Compensatie is (helaas) vaak nog noodzakelijk voor het resterende deel. Compensatie wordt steeds duurder, dus reductie loont. Zeker op de langere termijn.

Daarnaast is onafhankelijke controle en eenduidigheid in logo’s, claims en terminologie van belang. Dat vindt ook de Reclame Code Commissie, die al meerdere malen bedrijven op de vingers getikt heeft vanwege misleidende claims inzake klimaatneutraal. Milieu Centraal heeft onlangs een klimaat-keurmerk als topkeurmerk benoemd. Zo langzamerhand komt er duidelijkheid in de wirwar aan terminologie.

Focus op waar het om draait

En dat is nodig, want daarmee kan de focus weer komen op datgene waar het om draait; het werken aan een kleinere CO2-voetafdruk en het reduceren van de klimaatimpact, zodat we steeds dichter bij het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs komen.

(met medewerking van Justin Kerkmeijer)

Snel delen

Afbeelding
Suzanne van der Pijll

Managing partner bij Schuttelaar en Partners

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin