Skip to content

Dierenwelzijn hoger op Duitse politieke agenda

Welzijnsvriendelijke stal voor vleesvarkens. Leidraad is het staatswelzijnskeurmerk waarvan de eisen ook eerder dit jaar werden vastgelegd, zij het in eerste instantie alleen nog voor de varkenshouderij. Foto: Henk Riswick

Welzijnsvriendelijke stal voor vleesvarkens. Leidraad is het staatswelzijnskeurmerk waarvan de eisen ook eerder dit jaar werden vastgelegd, zij het in eerste instantie alleen nog voor de varkenshouderij. Foto: Henk Riswick

In twintig jaar moet het dierenwelzijn in Duitsland worden opgekrikt naar een hoog niveau. Dat is de aanbeveling van een commissie van experts. Politiek en sectororganisaties reageren instemmend.

Dierenwelzijn komt in Duitsland nog hoger op de politieke agenda dan het bij voorbaat al stond. Eerder dit jaar kwam een commissie van experts met een in opdracht van het landbouwministerie opgesteld rapport, waarin vergaande voorstellen worden gedaan om het welzijnsniveau in de hele veehouderij te verbeteren. Dat is niet alleen goed voor de dieren maar ook goed voor de boeren, want zo wordt de maatschappelijke acceptatie van de sector groter.

Heffing op vlees, eieren en zuivelproducten

Belangrijk punt is dat de experts – onder leiding van een ex-landbouwminister, in casu Jochen Borchert – tevens aangeven dat de concurrentiepositie van de Duitse veehouderij door de hogere welzijnseisen niet mag worden verslechterd. Ter financiering van de realisering van de maatregelen zou van de consument een heffing op vlees, eieren en zuivelproducten moeten worden gevraagd.

De commissie denkt daarbij aan € 0,40 per kilo vlees en vleeswaren, € 0,02 per kilo verse zuivel en eieren en € 0,15 per kilo kaas, boter en melkpoeder. Daarbij dienen deze accijnzen te worden geheven op zowel producten van binnenlandse herkomst als geïmporteerde producten. Per jaar leveren de heffingen naar schatting € 3,6 miljard op. De heffing moet dan niet alleen op de producten van binnenlandse herkomst worden gelegd, maar ook op geïmporteerde, aldus de deskundigen.

Leidraad is het staatswelzijnskeurmerk

Welke welzijnseisen moeten gaan gelden, is uiteraard ook neergelegd in het rapport. Leidraad is het staatswelzijnskeurmerk waarvan de eisen ook eerder dit jaar werden vastgelegd, zij het in eerste instantie alleen nog voor de varkenshouderij. De overige takken van veehouderij volgen echter. Het staatsgegarandeerde keurmerk telt drie niveaus. De commissie-Borchert heeft aanbevolen dat voor de veehouderij als geheel niveau 1 verplicht moeten worden gesteld en dat over een periode van twintig jaar naar het hoogste niveau (niveau 3 dus) moet worden toegewerkt.

Per jaar leveren de heffingen naar schatting € 3,6 miljard op

Daarnaast is het de ambitie om deze ontwikkeling niet alleen tot Duitsland te beperken, maar voor de hele EU. Niveau 3 houdt onder meer in dat een varken minstens 1,5 vierkante meter ruimte moet krijgen. Dat is dubbel zoveel als de wettelijke minimumeis zoals die nu geldt. Voorts moeten varkens toegang hebben tot buitenareaal.

Stappenplan ontbreekt nog

Op politiek niveau begint er schot te komen in de omzetting van de aanbevelingen. De regeringsfracties (CDU/CSU en SPD) in de Bondsdag hebben aangegeven ervoor open te staan, ook voor de heffing. De sector zelf heeft eveneens positief gereageerd. Wat nog ontbreekt is een stappenplan, maar als het aan de fracties ligt komt dat er nog in deze regeringsperiode. Los daarvan is Duitsland het komende halfjaar EU-raadsvoorzitter. Landbouwminister Julia Klöckner heeft al aangekondigd dat de Duitse dierenwelzijnsplannen niet aan de aandacht van de 26 collega-bewindslieden zal ontsnappen.

Snel delen

Afbeelding
Wim Verseput

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin