Doorgaan naar artikel

FrieslandCampina: forse krimp aantal melkveebedrijven

Frans Keurentjes en Hein Schumachter tijdens de presentatie van de jaarcijfers eerder dit jaar. - Foto: Ton Kastermans

Frans Keurentjes en Hein Schumachter tijdens de presentatie van de jaarcijfers eerder dit jaar. - Foto: Ton Kastermans

FrieslandCampina komt binnenkort met een nieuw tienjarenplan. De zuivelonderneming gaat uit van een krimp van het aantal melkveebedrijven en koeien, maar verwacht dat de melkaanvoer stabiel blijft.

FrieslandCampina verwacht komende tien jaar een forse krimp van het aantal melkveebedrijven. Dat blijkt uit een interview met topman Hein Schumacher en coöperatievoorzitter Frans Keurentjes in het Financieele Dagblad.

Keurentjes benadrukt dat het gaat om de meest aannemelijk inschatting. Een woordvoerder geeft aan dat binnenkort meer wordt gecommuniceerd over het nieuwe tienjarenplan van de onderneming.

Aantal koeien daalt minder hard dan aantal bedrijven

Vergrijzing, gebrek aan opvolgers, weinig toekomstperspectief en lage inkomens bij hoge investeringen geven de bestuurders als redenen voor de vele melkveehouders die hun bedrijfsvoering gaan beëindigen.

Het aantal melkkoeien gaat naar verwachting ook dalen, maar minder hard dan het aantal bedrijven. FrieslandCampina verwacht een krimp van 10% naar 1,4 miljoen melkkoeien. De melkproductie blijft stabiel. Zowel de melkproductie per koe als per hectare neemt met 10% toe naar respectievelijk 10.000 en bijna 20.000 kilo.

Lees ook over de halfjaarcijfers van FrieslandCampina:
Winst fors lager bij stabiele omzet

‘Hoge melkproductie goed te combineren met lage milieudruk’

FrieslandCampina gaat ervan uit dat deze intensivering op een duurzame manier kan plaatsvinden. Keurentjes geeft aan dat het aantal koeien per hectare gelijk kan blijven, al hangt dat natuurlijk wel af van hoeveel grond er voor de landbouw beschikbaar blijft.

Schumacher denkt dat een hoge melkproductie goed valt te combineren met een lage milieudruk. Technische innovaties kunnen daarbij helpen, bijvoorbeeld via voerefficiëntie en duurzame energiebronnen.

De uitstoot kan uiteindelijk naar nul

FrieslandCampina ziet komende tien jaar een verdere concentratie van de Nederlandse melkveehouderij met grotere bedrijven die financiële ruimte hebben om te investeren in technologische oplossingen voor de uitstoot van stikstof en broeikasgassen. “De uitstoot kan uiteindelijk naar nul”, zegt Schumacher.

Keurentjes: blokkades niet het goede middel

Keurentjes gaat ook in op de protesten tegen het stikstofbeleid en het huidige overheidsbeleid. Hij geeft aan blokkades niet het goede middel te vinden om ongenoegen te uiten. “Ik ben heel erg voor het goede gesprek.”

Om de stikstofcrisis op te lossen moeten de verschillende ketenpartijen volgens FrieslandCampina weer gaan samenwerken. Eerder gaven melkveehouders aan dat de zuivelonderneming zich niet met de stikstofpolitiek moest bemoeien. Nu is het volgens Schumacher tijd om weer samen op te trekken om tot een oplossing te komen. De eerste gesprekken tussen zuivelorganisatie NZO en vertegenwoordigers van de melkveehouders zijn volgens een woordvoerder al gevoerd.

‘Stop de polarisatie’

Keurentjes en Schumacher roepen ook op de polarisatie te stoppen. Er moeten nieuwe afspraken worden gemaakt waarbij de overheid haalbare doelen stelt op de lange termijn. Een woordvoerder licht toe dat gezocht moet worden naar structurele oplossingen. Een kortetermijnoplossing als de voermaatregel roept alleen maar irritatie op.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin