Handel Anders wil grondige hervorming wereldhandel

12-11-2020 | Laatste update op 15-03 | |
Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en haar Franse collega Franck Riester ontmoeten elkaar op het ministerie. De ministers spreken onder meer over duurzaamheid in handelsakkoorden en Ceta. Foto: ANP/BART MAAT
Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en haar Franse collega Franck Riester ontmoeten elkaar op het ministerie. De ministers spreken onder meer over duurzaamheid in handelsakkoorden en Ceta. Foto: ANP/BART MAAT

De coalitie Handel Anders pleit voor een duidelijke omslag in handelsafspraken en -verdragen. Niet meer het motto ‘hoe meer handel, hoe beter’, maar juist meerdere doelstellingen.

Internationale verdragen op het terrein van mens, dier, milieu en klimaat moeten prioriteit krijgen ten opzichte van handelsverdragen. Dat stelt de coalitie in de publicatie ‘Handel Anders!’.

Wegstemmen handelsverdragen

De coalitie ziet zich gesteund door het mogelijk wegstemmen van het handelsverdrag Ceta en het brede verzet tegen een handelsakkoord tussen de EU en Mercosur landen. Het pleit onder meer voor een grondige hervorming van de Wereldhandelsorganisatie WTO tot een internationale organisatie voor eerlijke handel.

Vier principes

De volgend principes moeten leidend zijn volgens de coalitie:

  • Meer democratie en transparantie bij het maken van handels- en investeringsverdragen. Nu is dat vaak een zaak van de Europese Commissie. Het proces is ondoorzichtig en burgers, maatschappelijke organisaties, vakbonden, boerenorganisaties, het Midden-en Kleinbedrijf (mkb) en parlementen hebben relatief weinig invloed;
  • Handelsbeleid moet het beschermen en bevroderen van mensenrechten centraal stellen;
  • Duurzame ontwikkeling onder meer door een meer regionale zelfvoorziening en duurzame landbouwpraktijken;
  • Meer samenhang met ander beleid waarbij handel niet de enige afweging mag zijn.

Doelstellingen coalitie

De coalitie benoemt meerdere doelstellingen. Onder meer dat er hoge en afdwingbare standaarden komen op het gebied van milieu, arbeidsnormen, volksgezondheid, voedselveiligheid en dierenwelzijn. Inclusief eerlijke prijzen en lonen, verbeterde toegang tot zaden en medicijnen en regionale zelfvoorziening.

Handel Anders is een coalitie van onder meer Dutch Dairymen Board, Milieudefensie, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, FNV, SOMO, Platform Aarde Boer Consument, Transnational Institute, Ondernemers van Nu en Vrijschrift.

Wat zijn de voor- en nadelen van handelsverdragen voor agrifood? En welke verdragen zijn er? Lees meer over handel op deze themapagina

Esselink
Wim Esselink RedacteurBeheer