Doorgaan naar artikel

Het economisch pakket in coronacrisis

Foto: ANP

Foto: ANP

Het kabinet heeft een groot aantal maatregelen aangekondigd om de economische effecten van de coronacrisis te beperken.

Een deel van de maatregelen is specifiek gericht op de primaire land- en tuinbouw en de food- en agrosector. Het merendeel is voor alle bedrijven van toepassing. De maatregelen gelden in principe voor drie maanden. Maar het kabinet heeft genoeg financiële buffer om de maatregelen met drie maanden te verlengen. Mochten er dan nog maatregelen nodig zijn, dan is het tijd om “de bakens te verzetten”, aldus minister Wopke Hoekstra van Financiën. Het kabinet heeft een totale buffer van om en nabij de € 100 miljard die kan worden ingezet zonder dat Nederland in conflict komt met de Europese begrotingsregels.

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

De Borgstelling MKB-Landbouwkredieten wordt verruimd om liquiditeitsproblemen voor boeren en tuinders te voorkomen.

De Borgstelling is een verzekering voor banken die boeren of tuinders in deze situatie een extra krediet verlenen. Ondernemers kunnen voor het extra krediet aankloppen bij hun eigen bank, die oordeelt of een extra krediet verantwoord is. De maatregel gaat in per 17 maart. Zodra de regeling precies bekend is, komt die op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (ROV.nl).

Bijzonder uitstel van betaling

De Belastingdienst geeft bedrijven bijzonder uitstel van betaling als er sprake is van liquiditeitsproblemen door het coronavirus. Het uitstel moet bij de Belastingdienst worden aangevraagd en is aan minder voorwaarden verbonden dan normaal het geval is. De Belastingdienst zal een boete voor het niet (op tijd) betalen van belasting achterwege laten. Het kabinet waarschuwt dat de behandeling van het uitstel van betaling handmatig moet worden verwerkt, wat kan leiden tot enige vertraging.

Heffing van energiebelasting

De heffing van de energiebelasting en de heffing van Opslag Duurzame Energie zal voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk worden uitgesteld. Hoe dit wordt uitgewerkt, is nog niet duidelijk. Dit leidt tot meer liquiditeit voor afnemers van elektriciteit en aardgas zoals in de sierteelt.

Invorderingsrente

De invorderingsrente (bij te laat betalen van belasting) wordt verlaagd van 4% naar 0,01%. Deze maatregel gaat in per 23 maart. De tariefverlaging geldt voor alle belastingschulden.

Verlaging van voorlopige aanslag

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis, kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag bij de Belastingdienst. Verzoeken daartoe worden ingewilligd.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

Er wordt een Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud ingesteld, die in plaats komt van de huidige werktijdverkortings-regeling. De tijdelijke noodmaatregel biedt een tegemoetkoming aan werkgevers in de vorm van een uitkering ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers moeten het loon 100% blijven doorbetalen en mogen hun werknemers niet ontslaan. Ook bedrijven die zich al hebben aangemeld voor de werktijdverkorting, gaan onder deze regeling vallen. De regeling is met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 maart. De aanvraag zal moeten worden ingediend bij het UWV, dat een voorschot verstrekt van in elk geval 80% van het bedrag.

Noodloket

Ondernemers die hun omzet door de getroffen overheidsmaatregelen nagenoeg zien verdwijnen kunnen terecht bij het noodloket voor een eenmalige uitkering van € 4000 voor de komende drie maanden.

Aanvulling inkomen zelfstandigen

Zelfstandigen (vooral in horeca of culturele sector) die zonder werk en inkomsten zitten krijgen steun tot ongeveer € 1.500 per maand als aanvulling op hun inkomen voor het levensonderhoud tot het sociaal minimum. Deze uitkering hoeft niet te worden terugbetaald. Het noodloket zal worden opgengesteld via de site van RVO.nl.

Garantie Ondernemingsfinanciering

Voor bedrijven buiten de primaire land- en tuinbouw wordt de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering uitgebreid. Het garantieplafond wordt verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Bedrijven krijgen daarmee een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties – het gaat om leningen en garanties van € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 miljoen.

Toeristenbelasting

In samenspraak met de gemeenten bekijkt het kabinet om de lokale aanslagen voor de toeristenbelasting en andere gemeentelijke heffingen stop te zetten.

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
Jan Braakman

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin