Skip to content

Mooi resultaat, geen garantie voor toekomst

Updated on:
Zuivel
Commentaar
Foto: ANP

Foto: ANP

Gunstige jaarcijfers FrieslandCampina geflatteerd door eenmalige opbrengst.

Mooie jaarcijfers presenteerde FrieslandCampina donderdag 27 februari. Meer winst dan vorig jaar en een knappe melkprijs, met voor de leden-leveranciers ook nog een lekker toetje in de vorm een leuke nabetaling. Na het dal van vorig jaar lijkt het erop dat het bedrijf de weg omhoog weer te pakken heeft.

Een verdere weg omhoog is allerminst een zekerheid

Verkoop bedrijfsonderdelen

Zeker is dat evenwel niet. Nadere bestudering van de cijfers leert dat die nogal geflatteerd zijn door eenmalige baten uit verkoop van enkele bedrijfsonderdelen. Als je die opbrengst wegfiltert, blijft een wat minder positief beeld over en is een verdere weg omhoog allerminst een zekerheid. Tel daarbij op het risico van de coronacrisis – waarover concullega Danone eerder deze week sombere voorspellingen deed – en de conclusie moet zijn: deze resultaten geven geen garantie voor de toekomst.

Heeft de zuivel soms belang bij krimp van de sector?

Minder melk naar FrieslandCampina

Opvallend is een opnieuw kleinere melkaanvoer. Het past in de langetermijnstrategie: niet meer, maar beter en duurder. Daarbij past ook de nogal forse uitstroom van leden-leveranciers. Aan de ene kant is dat een geluk bij een ongeluk in tijden van stikstofcrisis. Anderzijds is het een voedingsbron voor argwaan onder een deel van de melkveehouders: heeft de zuivel soms belang bij krimp van de sector?

Juist daarom is het goed dat de zuivelindustrie nu toch weer aanschuift bij het overleg van het Landbouw Collectief met het ministerie over het stikstofbeleid. Samen optrekken bevordert onderling vertrouwen.

Snel delen

Afbeelding
Johan Oppewal

chef-redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin