PvdA: duurzame energie niet in plaats van landbouw

Bouw zonnepark op landbouwgrond. Foto: Koos Groenewold
Bouw zonnepark op landbouwgrond. Foto: Koos Groenewold

Natuur- en landbouwgronden moeten niet worden ingezet voor duurzame energie zoals zonnepanelen.

Dat stelt de PvdA in het afgelopen weekeinde gepresenteerde verkiezingsprogramma. De PvdA koerst op een verduurzaming van de landbouw, met minder veehouderij en minder afhankelijkheid van de import van veevoer.

Aansluiten bij GroenLinks

In het verkiezingsprogramma sluit de PvdA zich aan bij het voorstel van GroenLinks om de stikstofuitstoot in 2030 met de helft te reduceren. Daarvoor moet in de ogen van de PvdA de veestapel inkrimpen en is een omslag naar natuurinclusieve kringlooplandbouw nodig. ‘Dat is mogelijk’, aldus de PvdA, ‘Nederland kent al veel voorbeelden van biologische boeren die met respect voor natuur en dier, eerlijke producten maken’.

De PvdA bepleit de instelling van een transitiefonds waar overheid, banken, supermarkten, consumenten en boeren samen verantwoordelijk voor zijn.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer