Skip to content

Simpele aanpassingen vergroten gezonde consumptie in ziekenhuis

Nieuws
Food
In de proef ging onder andere het aandeel groente omhoog van de maaltijden in het ziekenhuis. - Foto: Canva/135pixels Eduardo Gonzales

In de proef ging onder andere het aandeel groente omhoog van de maaltijden in het ziekenhuis. - Foto: Canva/135pixels Eduardo Gonzales

Met enkele simpele aanpassingen kan de consumptie van gezonde voeding in ziekenhuizen vergroot worden, blijkt uit een proef.

In de proef Gezondheidshuis in drie ziekenhuizen nam de consumptie van groenten, fruit en suikervrije dranken toe.

Door fruit bijvoorbeeld naast de kassa te presenteren, nam de consumptie hiervan met 71% toe in vergelijking met voor de proef. Een andere zogenoemde interventie was het vergroten van het aandeel groenten in de warme maaltijden. Dit leidde tot het gebruik van 122 kilo extra groenten.

Als laatste is het frisdrankaanbod bij een locatie bijna suikervrij gemaakt. Op de andere locaties werd gratis fruit- en kruidenwater aangeboden. Daar namen de verkopen van frisdrank wel af. Een kanttekening hierbij is dat dit in de loop der tijd wel kan veranderen: op een van de locaties werd al gratis water aangeboden. Daar is de verkoop van frisdrank weer bijgetrokken.

Medewerkers meekrijgen

Belangrijk in het doorvoeren van een gezonder aanbod is het meekrijgen van alle mensen: van directie tot medewerker en consument, blijkt uit de proef. Voorafgaande aan de interventies hadden medewerkers een grotere motivatie en positievere houding. Tijdens de proef nam de motivatie af. In de resultaten schrijven de initiatiefnemers dat aanpassingen vaak op weerstand stuiten. Pas als er resultaten zijn, worden medewerkers positiever.

Naast gezonder ook duurzamer aanbod?

De proef laat zien dat voedselaanbod in ziekenhuizen en zorginstellingen voor bezoekers gezonder gemaakt kan worden. Kan het tegelijkertijd ook duurzamer? Lees ook het artikel over de kansen voor de voedingsmiddelenindustrie in het verduurzamen van voeding in de zorg.

Snel delen

Alieke Hilhorst
Alieke Hilhorst

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin