Skip to content

‘Vleeswereld is communicatiestrijd aan het verliezen’

De internationale vleeswereld is de communicatiestrijd richting beleidsmakers aan het verliezen. Dat zegt professor Peer Ederer, oprichter en directeur van Goalsciences, een organisatie die zich richt op het communiceren van wetenschappelijke informatie over de veehouderij.

Updated on:
Business
Nieuws
Foto: Koos Groenewold

Foto: Koos Groenewold

De internationale vleeswereld is de communicatiestrijd richting beleidsmakers aan het verliezen. Dat zegt professor Peer Ederer, oprichter en directeur van Goalsciences, een organisatie die zich richt op het communiceren van wetenschappelijke informatie over de veehouderij.

Hij is een van de sprekers tijdens het World Meat Congres in Maastricht. Ederer vindt het onbegrijpelijk dat beleidsmakers zich laten leiden door volgens hem niet-wetenschappelijke rapporten. De sector moet zich meer laten horen bij beleidsmakers en objectieve wetenschappelijk bewijzen op tafel leggen. De sector kan het zich volgens de professor niet permitteren om deze communicatiestrijd te verliezen.

Meeting Society & Consumer

Het eerste post-Covid congres, met zo’n 300 vertegenwoordigers van de mondiale vleessector, is georganiseerd door het International Meat Secretariat (IMS) en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). Het thema is Meeting Society & Consumer. Communicatie staat duidelijk centraal. Zo vindt Thanawat Tiensin, directeur dierlijke productie en gezondheid bij wereldvoedselorganisatie FAO, dat de veehouderij zich positiever mag profileren, bijvoorbeeld door uit te dragen wat de sector bijdraagt aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Duurzaamheid kent immers meerdere dimensies: sociaal, milieu en economie, zo legt Tiensin uit. “We weten dat deze drie aspecten niet overal gelijk zijn. ” Hij waagt zich dan ook niet aan één definitie van duurzaamheid. “Daar kunnen we ons de hele dag mee bezighouden”, lacht hij.

Context duurzaamheid

Landen staan op het vlak van duurzaamheid vaak voor dezelfde uitdagingen, maar de context bepaalt op welke aspecten de nadruk ligt. Dat men in India meer waarde hecht aan het voeden van de bevolking en het genereren van voldoende inkomen is volgens hem goed te begrijpen. Wat volgens Tiensin wel van belang is, is dat de verschillende landen uiteindelijk dezelfde richting opgaan. Daar ziet hij een rol voor zijn organisatie. Bijvoorbeeld door beleidsmakers bij elkaar te brengen en door het oprichten van een digitaal platform waar de veehouderijsectoren ervaringen en oplossingen kunnen delen.

Reduceren veestapel

Opvallend is dat tijdens het congres niemand spreekt over het reduceren van de veestapel. Zo geeft ook de kabinetschef van landbouwcommissaris Wojciechowski, Maciej Golubiewski aan dat de EU geen plannen heeft om de vleesproductie in de EU te verlagen. Wel moet de sector verduurzamen. Meerdere sprekers wijzen op het feit dat de wereldbevolking groeit van 7,7 miljard mensen in 2020 naar 9,6 miljard mensen in 2050. De productie van vlees en melk moet stijgen om aan de vraag te voldoen. De vraag is dus hoe meer te produceren met minder input.

Uruguay

De Uruguayaanse minister van Landbouw Fernando Mattos trekt behoorlijk van leer tegen het Europese duurzaamheidsbeleid, dat voor de Uruguayaanse exporteurs kostprijsverhogend werkt en volgens hem veel weg heeft van protectionisme. Hij vindt het ook opvallend dat de ‘ontwikkelde’ landen, die de grootste bijdrage hebben geleverd aan opwarming van de aarde, nu opkomende landen als Uruguay de les proberen te lezen. Dit terwijl juist de veehouders in Uruguay afgelopen jaar werden getroffen door de ergste droogte in jaren. Daarbij zijn veehouders in Uruguay volgens hem wel degelijk bezig met duurzaamheid. Hij is van mening dat de bijdrage van de veehouderij aan opwarming van de aarde sterk is overtrokken. Dit terwijl ook andere sectoren als de olie- en gassector en mijnbouw een grote bijdrage leveren. Ook wijst hij op het consumptiepatroon van de mens. Gelukkig dringt dit volgens hem langzaamaan bij steeds meer politici door.

Snel delen

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin