VVD en D66 willen afspraken over gezonde voeding

VVD en D66 willen gezonde voeding bij kinderen stimuleren, bijvoorbeeld door gratis lunches aan te bieden op scholen in achterstandswijken. Foto: Canva
VVD en D66 willen gezonde voeding bij kinderen stimuleren, bijvoorbeeld door gratis lunches aan te bieden op scholen in achterstandswijken. Foto: Canva

Om gezonde voeding te stimuleren willen VVD en D66 bindende afspraken maken met voedingsmiddelenindustrie over productverbetering.

Dat staat in het visiedocument dat ze deze zomer hebben opgesteld in het kader van de kabinetsformatie. Aansluitend aan het preventieakkoord willen de partijen gezonde voeding bij kinderen stimuleren, bijvoorbeeld door gratis lunches aan te bieden op scholen in achterstandswijken.

Meeste winst bij industrie

In het kader van de klimaatdoelen vinden VVD en D66 dat in de industrie de meeste winst te behalen is. Ze willen daarom extra maatregelen nemen met betrekking tot het aanleggen van bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens op zee, elektrificatie van productie en waterstof.

“Bedrijven worden geholpen en gesubsidieerd om de klimaatambitie waar te maken en vervuiling krijgt een realistische prijs”, schrijven VVD en D66. De groene industrie-politiek moet voor het mkb en huishoudens lucht geven bij het reduceren van CO2-uitstoot. Rutte en Kaag willen kleinere bedrijven en huishoudens ook extra ondersteunen bij de investeringen in zonnepanelen, isolatie, groene warmtepompen en het bijmengen van groen gas.

Omschakeling naar circulaire productie

De landbouw wordt niet expliciet genoemd in het visiedocument. In het document staat ook dat bedrijven meer ondersteuning moeten krijgen bij de omschakeling naar circulaire productie. Ook pleiten de partijen voor het beter beprijzen van milieuschade en een steviger aanpak van milieucriminaliteit en milieurisico’s. Dit moet leiden tot een schone en gezonde leefomgeving. “We verminderen milieuschade, versterken het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving en zorgen voor voldoende handhavingscapaciteit”, aldus de VVD en D66.

Meer handelsakkoorden sluiten

VVD en D66 vinden bovendien dat er meer handelsverdragen gesloten moeten worden. Ceta, het handelsverdrag met Canada, wordt doorgezet. De EU sluit alleen handelsakkoorden met landen die het klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend. De afspraken moeten bijdragen aan hogere standaarden voor eerlijke productie, mensenrechten, een beter klimaat en geschillenbeslechting en strategische sectoren beschermen.

Informateur Mariëtte Hamer uit in haar eindverslag haar zorgen over de vorming van een nieuw kabinet. Ze adviseert opvolger, Johan Remkes, om te kijken naar een minderheidskabinet met VVD, D66 en mogelijk CDA.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer