Wiebes: geen overmatige economische maatregelen

13-03-2020 | |
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. - Foto: ANP
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. - Foto: ANP

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken wil in verband met het coronavirus geen overmatige maatregelen nemen op economisch terrein, omdat dit onnodige neveneffecten met zich mee kan brengen.

“Het is daarom belangrijk weloverwogen te werk te gaan. Het kabinet richt zich op maatwerk en zal instrumenten inzetten als de situatie daar om vraagt”, aldus Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

Impact virus groot

Dat de impact van het virus op de economie groot is, is volgens de minister evident. “De precieze impact op de Nederlandse economie zal afhangen van de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in binnen- en buitenland”, aldus de minister. Het effect is in eerste instantie vooral merkbaar aan de aanbodkant, omdat grondstoffen of halffabricaten uit met name Azië niet geleverd kunnen worden. Ook aan de vraagkant, bijvoorbeeld in de horeca en het toerisme, zijn effecten merkbaar. Het kabinet zet een regeling voor werktijdverkorting in om ontslagen te voorkomen en de Borgstelling MKB-kredieten moet ondernemers met tijdelijke liquiditeitsproblemen helpen. De regeling voor werktijdverkorting is niet bruikbaar voor ZZP‘ers. Als zelfstandigen in problemen komen door het coronavirus kunnen ze een beroep doen op de Bbz (bijstandsverlening zelfstandigen).

Borgstellingsregeling

Bij de Borgstellingsregeling gelden in verband met het coronavirus extra gunstige voorwaarden, waarbij de Staat een hoger garantieaandeel biedt. In de huidige regeling is het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt, dat wordt opgehoogd naar 75%. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%.

Daarnaast biedt het kabinet ondernemers de mogelijkheid voor uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Daarvoor moet een ondernemer wel schriftelijk motiveren dat hij of zij door het coronavirus in problemen is gekomen.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer