Skip to content

Zo werkt Lamb Weston aan duurzame impact

Lamb Weston heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt om te verduurzamen. "Wij hebben op veel bedrijven een voorsprong van tien jaar", zegt duurzaamheidsmanager Jolanda Dings.

Updated on:
Interview
Sustainable food
Afbeelding premium

Het doel van Lamb Weston is verspilling in 2030 ten opzichte van 2020 met 50% te verminderen. Foto: Lamb Weston

Lamb Weston heeft de afgelopen jaren hard aan de weg getimmerd om duurzame impact te maken. Niet alleen in de bedrijfsvoering, maar ook op het gebied van gezondere voeding. Zo bevat alle frites inmiddels 75% minder verzadigd vet, vertelt duurzaamheidsmanager Jolanda Dings.

Jolanda Dings, Director Sustainability External Relations bij Lamb Weston EMEA, is een ‘doener’ die niet opgeeft om haar duurzame dromen te verwezenlijken. Met haar agrarische roots, studie aan de WUR en ruim 33 jaar ervaring in de levensmiddelenindustrie heeft ze veel kennis en weet ze wat er echt toe doet. Deze diepe kennis zet ze nu al 22 jaar in voor Lamb Weston EMEA, waarvan twaalf jaar als sustainability leader. Op haar initiatief staan duurzaamheidsthema’s, zoals minder voedselverspilling, verkleinen van de water footprint, carbon footprint en het verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hoog op de agenda. Zowel binnen de organisatie als in de keten.

Kun je wat meer over je achtergrond vertellen?

“Mijn hart ligt bij de food & agri-sector. Mijn ouders runden een boerderij in Limburg en ik heb in Wageningen dierwetenschappen gestudeerd in combinatie met bedrijfskunde. In 1990 ben ik in de vleesindustrie aan de slag gegaan als kwaliteitsmedewerker bij NCB, de voorloper van Vion. Na elf jaar was ik wel toe aan een nieuwe uitdaging en ben ik in 2001 als Corporate QA manager bij Lamb Weston / Meijer aan de slag gegaan. Dat is inmiddels ruim 22 jaar geleden.

Tijdens mijn QA-rol kwam ik steeds meer in aanraking met duurzaamheid en dat inspireerde mij enorm. Ik zag duurzaamheid als een belangrijke kans om ons als bedrijf te onderscheiden. In 2011 heb ik onze CEO gevraagd of ik een duurzaamheidsstrategie en -programma mocht opzetten. Ik voel me bevoorrecht dat ik deze mooie rol mag vervullen. Als individu kan ik ook werken aan een beter milieu, maar in deze rol voor een groot bedrijf kun je veel meer impact maken.”

duurzaamheidsmanager
Jolanda Dings, duurzaamheidsmanager bij Lamb Weston. – Foto: Lamb Weston

Waar heb je je de eerste jaren mee bezig gehouden?

“Toen ik in 2011 begon als duurzaamheidsmanager, was er nog helemaal geen duurzaamheidsbeleid. Daardoor kon ik, samen met een team van toegewijde collega’s, het programma zelf vormgeven. Dat startte met een analyse van wie wij zijn, hoe we waarde toevoegen in de keten, waar we goed in zijn en hoe we ons kunnen onderscheiden. En vooral op welk gebied we de grootste impact konden maken. Binnen een half jaar hadden we ons programma staan.

Eerst hebben we ons gericht op verbeteringen binnen ons eigen bedrijf zoals minder water, energie en grondstoffen gebruiken per ton eindproduct

In 2011 kozen we in eerste instantie voor zes kernthema’s, de ‘Sustainable Six’, bestaande uit: water, energie & emissie, aardappelen & afval, medewerkers, voedselveiligheid & kwaliteit en voeding & gezondheid. In 2018 hebben we hieraan een zevende thema toegevoegd: duurzame landbouw. Voor elk kernthema hebben we destijds doelen gesteld met concrete KPI’s voor 2020 versus referentiejaar 2008. Hiermee hebben we inmiddels dus een database van 15 jaar aan niet-financiële duurzaamheidsdata opgebouwd. In de eerste periode hebben we ons gericht op verbeteringen binnen ons eigen bedrijf zoals minder water, energie en grondstoffen gebruiken per ton eindproduct. Daarna zijn we ons ook meer op de supply chain gaan richten. We werken samen met 650 boeren in Europa en willen hen graag helpen om de aardappelteelt verder te verduurzamen.”

Hoe hebben jullie dat aangepakt?

“In 2013 hebben we de verspilling in onze aardappelketen in kaart te gebracht om te ontdekken waar de belangrijkste verbeterpunten zaten. In dat jaar hebben we ook een uitgebreide water footprint studie gedaan, waaruit we leerden dat het meeste water nodig is voor de teelt van grondstoffen. Onze product carbon footprint hadden we in 2008 al in kaart gebracht (Scope 1 , 2  en 3 broeikasgasemissies). Hiermee wisten we concreet waar onze grootste impact lag en konden we plannen maken om deze te verkleinen.

De inzichten uit ons eerste programma vormden de basis voor onze huidige duurzaamheidsagenda, die we in 2019 hebben ontwikkeld rondom drie kernthema’s met doelen voor 2030. De eerste tien jaar hebben we vooral van binnen onze organisatie naar buiten gekeken en ons ‘eigen huis’ op orde gebracht. Voor onze 2030 agenda hebben we van buiten naar binnen gekeken en ligt de nadruk op wereldwijde thema’s waarop wij als bedrijf de grootste impact kunnen maken.”

Lamb Weston werkt samen met samen met 650 boeren in Europa en wil hen graag helpen om de aardappelteelt verder te verduurzamen. Foto: Lamb Weston

Hebben jullie alle gestelde doelen gehaald?

“We zijn heel ver gekomen. Duurzaamheid is voor ons breder dan milieu en omvat ook mens- en maatschappij gerelateerde thema’s. Zo heb ik mij van het begin af aan ingezet om onze producten gezonder te maken, iets dat formeel geen Environmental, Social & Governance (ESG) thema is. Alleen onze ambitieuze doelstelling om in 2020 de helft minder water te gebruiken dan in 2008, hebben we niet gehaald. Het bleek te duur te zijn om ons proceswater helemaal zelf te gaan zuiveren. Ons doel voor 2030 is om 25% minder water te gebruiken per ton eindproduct (versus 2020 baseline) en daarbij zitten we goed op schema.”

Producten gezonder maken

Wat hebben jullie gedaan om jullie producten nog gezonder te maken?

“Meer dan twintig jaar geleden gebruikten we voor ons frites nog geharde palmolie, die transvet bevatte en de helft verzadigd vet. In 2005 zijn we eerst van de geharde palmolie afgestapt en hebben een plan gemaakt om de hoeveelheid verzadigd vet flink te reduceren. Dat kon alleen door naar een andere plantaardige olie over te stappen en vergde grote investeringen en drie jaar lijntesten. We zijn in 2012 in één keer overgestapt op voorbakken in zonnebloemolie voor onze eigen merk producten. Daardoor hebben we 75% van de verzadigde vetten uit ons product gehaald en onze frites gezonder gemaakt zonder dat de klant er iets van heeft gemerkt. We hebben net de laatste twee klanten overgezet van palmolie naar onze gezondere olieblend.”

Om de frites gezonder te maken heeft Lamb Weston 75% van de verzadigde vetten uit het product gehaald. Foto: Lamb Weston

Wat zijn jullie na het afronden van de ‘Sustainable Seven’ gaan doen?

“In 2020 hebben we een nieuwe duurzaamheidsagenda gecreëerd. Daarbij hebben we de VN Sustainable Development Goals als kompas gebruikt en nadrukkelijker gekeken naar thema’s waarop wij het meeste impact kunnen maken als bedrijf. Op basis daarvan hebben we voor EMEA drie ‘Global Key Challenges’ gekozen, waarop we focussen tot 2030: balanced diet, zero waste en climate action.”

Wat zijn jullie doelstellingen op het gebied van een gebalanceerd dieet?

“We hadden natuurlijk al de stap gemaakt naar minder verzadigd vet. Vervolgens zijn we gaan kijken naar manieren om ervoor te zorgen dat onze producten minder vet opnemen. Onze doelstelling voor 2030 is om ervoor te zorgen dat ze 10 % minder vet bevatten op het moment van consumptie. Dat doen we op twee manieren: door producten te ontwikkelen die minder vet opnemen bij het afbakken en door al onze producten geschikt te maken voor bereiding in een oven en air-fryer, waarbij de consument of chef geen vet meer hoeft toe te toevoegen bij de bereiding.”

En wat betreft voedselverspilling?

“We hebben ons als doel gesteld om verspilling in 2030 ten opzichte van 2020 met 50% te verminderen. Wij hebben grote volumes aan reststromen, zoals aardappelschillen: er is ongeveer 2 kg aardappelen nodig om 1 kg frites te maken. Onze strategie is om alle reststromen zo hoog mogelijk te verwaarden en we volgen hierin de ‘Ladder van Moerman’. Als eerste kijken we naar de humane consumptie (food), dan naar veevoer (feed) en/of biobased materialen. Mijn persoonlijke filosofie is dat alles waar voedingswaarde in zit, gebruikt moet worden om mensen of dieren te voeden.

Onze strategie is om alle reststromen zo hoog mogelijk te verwaarden en we volgen hierin de Ladder van Moerman

Ik ben er trots op dat we geen biovergisters bij onze fabrieken hebben gebouwd, want dan ga je als bedrijf hier reststromen in stoppen om deze dingen maximaal te laten renderen ‘use them or lose them’ en creëer je dus meer voedselverspilling. Ook de verpakkingen zijn heel belangrijk. Zo maken we inmiddels ook al ruim tien jaar gebruik van een 100 % recyclebare folie (mono-materiaal PE) en dozen van volledig gerecycled karton.”

Lamb Weston verduurzaamt zijn productie door minder water en minder energie te gebruiken en minder broeikasgassen uit te stoten. Foto: Lamb Weston

Minder water- en energieverbruik

Welke doelstellingen zijn er op het gebied van climate action?

“Hierbij gaat het onder meer over het verduurzamen van onze fabrieken door minder water en minder energie te gebruiken en minder broeikasgassen uit te stoten. Ons doel voor 2030 is om het waterverbruik en de carbon footprint per ton eindproduct met 25% te verminderen. Bijvoorbeeld door meer water te hergebruiken na volledige zuivering in ons eigen proces. Daarnaast speelt ook duurzame landbouw een rol. We willen de landbouw verder verduurzamen door onze telers samen te brengen en hen te stimuleren om van elkaar te leren, zoals met het implementeren van regeneratieve landbouwtechnieken en duurzame bewaring. Wij vervullen daarin een sturende en faciliterende rol.”

Is het een voordeel dat jullie zo vroeg zijn begonnen?

“Absoluut! Wij hebben op veel bedrijven een voorsprong van tien jaar. En ben trots dat ik met een paar collega’s nu ook een rol mag spelen in het vormgeven van de wereldwijde Environmental, Social & Governance (ESG)-doelstellingen voor Lamb Weston Holdings Inc. met 26 fabrieken op vijf continenten. We blijven zeer gemotiveerd werken aan duurzame impact!”

Snel delen

Afbeelding
Wendy Noordzij

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin