Skip to content

Appèl focust op gezonde en meer plantaardige voeding

"Alleen door de kern van je bedrijf te verduurzamen, kun je ervoor zorgen dat jouw product of dienst relevant blijft", zegt Cecile Theunissen, die zich als duurzaamheidsmanager bij cateraar Appèl onder meer inzet voor duurzame en gezonde voeding.

Updated on:
Interview
Sustainable food
Appèl premium

Cecile Teunissen is duurzaamheidsmanager bij cateraar Appèl. Foto: Van Assendelft Fotografie

Het maatschappelijke bewustzijn rond duurzaamheid groeit. Daarnaast neemt de wetgeving snel toe. Hierdoor passen bedrijven hun businessmodel aan. “Alleen door de kern van je bedrijf te verduurzamen, kun je ervoor zorgen dat jouw product of dienst relevant blijft”, zegt Cecile Theunissen, die zich als duurzaamheidsmanager bij cateraar Appèl onder meer inzet voor duurzame en gezonde voeding.

Appèl is volgens Cecile Theunissen altijd al met duurzaamheid bezig geweest “Alleen vrij ad-hoc. Er waren veel losse initiatieven.” Dat veranderde toen Theunissen in 2017 als duurzaamheidsmanager werd aangesteld. “Het is belangrijk dat een deskundige binnen de organisatie met duurzaamheid aan de slag gaat. Dat biedt toekomstperspectief. Dat het belang van duurzaamheid al vroeg werd onderkend, is een groot voordeel. Toen wij bijvoorbeeld ons pand gingen bouwen, hebben we dat zo duurzaam mogelijk gedaan. We zijn volledig van het gas af en hebben een heel hoog energielabel. Als je nu nog met dit soort maatregelen moet beginnen, dan kost het waarschijnlijk veel meer geld dan wanneer je verduurzaming van het begin af aan in je plannen hebt meegenomen. Dat geldt ook voor de nieuwe CSRD-wetgeving. Door alle inspanningen van de afgelopen jaren, zijn we hier al heel goed op voorbereid.”

Welke duurzame verbeteringen heb je in het verleden al kunnen doorvoeren?

“Al een aantal, maar het zijn er nog lang niet genoeg. In samenwerking met alle andere afdelingen ben ik begonnen met het bepalen van onze thema’s en ambitie, waarover we periodiek rapporteren. De randzaken zijn inmiddels op orde: we hebben een duurzame bedrijfsvoering, zetten in op goede arbeidsomstandigheden en een duurzame inzetbaarheid voor onze werknemers en we streven naar zerowaste. Maar het belangrijkste is dat we nu ook een duidelijke focus hebben op waar onze grootste impact als organisatie ligt: bijdragen aan een vitalere en duurzamere leefstijl van onze gasten. Gezonde en meer plantaardige voeding is nu één van onze belangrijkste doelstellingen. Alles wat we in het verleden hebben gedaan, was nodig om hier te komen.”

Appèl wil een gezonder en duurzamer voedingspatroon stimuleren. Foto: Appèl

Gezonde voeding bij Appèl

Wat doen jullie dan nu op het gebied van duurzame en gezonde voeding?

“Wij willen een gezonder en duurzamer voedingspatroon stimuleren. Bijvoorbeeld door onze gasten te verleiden met inspirerende producten. Hiervoor organiseren we onder meer inspiratieweken op onze locaties en laten we regelmatig duurzame, plantaardige specials terugkeren. Daarnaast voeren we productverbeteringen door. Bijvoorbeeld door minder zout en suiker en meer vezels aan onze producten toe te voegen. Op scholen hebben we een stokbroodje kruidenboter met plantaardige margarine en extra vezels geïntroduceerd. Dat is echt een hardloper.

We willen onze gasten niets opleggen, maar ze wel stimuleren om telkens een stapje te maken naar een duurzamer, gezonder voedingspatroon

Verder proberen we ons aanbod steeds plantaardiger te maken. We serveren uitsluitend nog volledige plantaardige croissants en gebruiken margarine in plaats van boter. We willen onze gasten niets opleggen, maar ze wel stimuleren om telkens een stapje te maken naar een duurzamer, gezonder voedingspatroon. De samenwerking met leveranciers en opdrachtgevers hierbij wordt steeds belangrijker. Zij kunnen ons helpen door de producten te verbeteren en om duurzamere en gezondere oplossingen te bedenken. Met elkaar kunnen we echt impact maken.”

Kun je daar een voorbeeld van geven?

“We zijn onlangs als cateraar bij TU Delft gestart. Deze universiteit is super ambitieus op het gebied van duurzaamheid. Ik ben echt heel blij met alle duurzaamheidseisen die ze stellen, zoals eten volgens het principe van EAT-Lancet, het menu van de toekomst. Met deze samenwerking worden we echt uitgedaagd om ons duurzame aanbod verder te verbeteren. Vervolgens kunnen we deze leerervaringen ook bij andere opdrachtgevers toepassen en een nog groter publiek bereiken.”

Appèl probeert voedselverspilling tegen te gaan. Foto: Appèl

Verder kunnen vergroenen

Op welke manier streven jullie naar een duurzame bedrijfsvoering?

“Ons belevingscentrum is volledig duurzaam. We hebben een energieneutraal gebouw met zonnepanelen en steeds meer laadpalen voor ons bijna volledig elektrische wagenpark. We zijn steeds aan het kijken hoe we verder kunnen vergroenen. Daarnaast hebben we een stichting in het leven geroepen die financieel maatschappelijke initiatieven steunt, met name op het gebied van armoedebestrijding. Daar gaat een deel van onze winst naartoe. Sinds kort hebben we ook een vrijwilligersprogramma. Hierbij mogen onze medewerkers tijdens hun werkuren vrijwilligerswerk uitvoeren.”

Kun je meer vertellen over de duurzame inzetbaarheid van jullie medewerkers?

“We organiseren ieder jaar een vitaliteitsweek, waarin we extra aandacht aan dit onderwerp besteden. Verder hebben we een fietsplan geïntroduceerd en onze eigen Appèl Academy, waarin we onze medewerkers opleidingen aanbieden, zowel online als fysiek.”

Hoe zetten jullie in op zerowaste?

“Hierbij gaat het voornamelijk om het voorkomen van verspilling. Hiervoor werken we onder meer samen met Too Good To Go en Orbisk. We zetten zowel in op minder voedselverspilling als het gebruik van minder disposables. Zo hebben we bijvoorbeeld de herbruikbare BillieCup op onze campuslocaties geïntroduceerd.”

Welke belangrijkste ontwikkelingen signaleer je voor nu en de komende jaren?

“Het maatschappelijke bewustzijn groeit. Dat zie je vooral aan de nieuwe generatie werknemers: zij zijn purpose-driven en verwachten dit ook van hun werkgever. Daarnaast neemt de wetgeving snel toe. Het gevolg daarvan is dat bedrijven hun businessmodel aanpassen. Dat ze daadwerkelijk de kern van hun bedrijf verduurzamen en er zo voor zorgen dat hun product of dienst relevant blijft. Dat is waar het uiteindelijk om gaat.”

Op welke manier probeer je hier zo goed mogelijk invulling aan te geven?

“Door goed op de hoogte te blijven van wat er speelt en welke initiatieven er zijn en er vervolgens voor te zorgen dat deze aansluiten bij onze bedrijfsbrede plannen. Onze keuze voor een B Corp-certificering is hier een voorbeeld van. Deze certificering geeft veel focus en ook handvaten voor verdere verduurzaming. Ik vind dit een heel sterk initiatief, omdat er in de kern van je bedrijf om verandering wordt gevraagd. Je moet immers in de statuten van je organisatie vastleggen dat je naast financiële doelstellingen ook maatschappelijke en milieudoelstellingen nastreeft. Daardoor borg je deze thema’s echt in je bedrijf en kun je erop sturen.”

Snel delen

Afbeelding
Wendy Noordzij

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin